PL EN


2010 | 8 Nowe kategorie instytucji prawnych | 305-317
Article title

Schiavitù e tratta di esseri umani: nuove categorie per antiche piaghe

Authors
Title variants
PL
Niewolnictwo i handel ludźmi: nowe kategorie dla starożytnych plag
Languages of publication
IT
Abstracts
PL
Niewolnictwo było w prawie rzymskim statusem osobistym opartym o regulacje różne od współczesnych: głównym punktem regulacji była dominica potestas nad niewolnikami, czyli prawo właściciela co do tej szczególnej res, którą był niewolnik. Począwszy od chrześcijańskiej koncepcji równości ludzi przed Bogiem i poprzez długą drogę prowadzącą do Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. doszliśmy do zakazu niewolnictwa i do stwierdzenia, że każdy człowiek jest podmiotem prawa. Jednakże, jak to twierdzi wielu wiarygodnych autorów, mamy do czynienia obecnie z nowymi formami niewolnictwa, które bazują nie na własności, ale na przetrzymywaniu ludzi, którzy stają się w ten sposób “ludzkim towarem jednorazowego użytku”. Pomimo że prawo włoskie surowo karze niewolnictwo i handel ludźmi, przestępstwo bezdomnej imigracji, wprowadzone przez Ustawę nr 94/2009, stworzyło poniekąd sytuację prawie całkowitego braku praw dla bezdomnych imigrantów. Taka sytuacja stworzyła podstawy pod wykorzystywanie w stylu niewolnictwa, o którym mówiło się wyraźnie w mediach po rozruchach w Rosarno w styczniu 2010. Podczas czynności prawnych zdano sobie sprawę z niemożliwości skutecznej obrony bezdomnych imigrantów, ofi ar tej sytuacji niegodnej Państwa prawa.
Keywords
Year
Pages
305-317
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-098f6e16-34e4-4e35-af02-33c5bcb71c74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.