PL EN


2017 | 14 | 157-174
Article title

„Zjednoczeni dla Śląska” - Support of Upper Silesians for Regional Initiative

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The region of Upper Silesia is recognised as a particular due to the forms of social and political behaviour of a part of its population. Upper Silesians, as ethnic group, are convinced about their separateness. Due to that fact, they are, at least to some extent, an example of a group in which voters' alignments are based on the opposition centre-periphery. This is certainly true for the protagonists of Silesian regional movement, however, this article deals with the problem whether average voter acts similarly. Moreover, the article is a study of a possibility to create an ethnoregionalist party in the future and of consequences that it may have on the politics in the region.
Contributors
author
 • University of Silesia in Katowice, Poland
References
 • Cybula, A., & Majcherkiewicz, T. (2005). Wielokulturowość regionu środkowoeuropejskiego a narody i państwa narodowe. Przykład Górnego Śląska. Sprawy Narodowościowe, 26: 135–56.
 • Dandoy, R. (2010). Ethno-regionalist parties in Europe: a typology. Perspectives on Federalism, 2(2): 194–220.
 • Domagała-Szymonek, K. (2015). Kongres RAŚ: Jerzy Gorzelik stworzy Śląską Partię Regionalną, „Dziennik Zachodni” 9.03.2015.
 • Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 Act of 5 January 2011 Electoral Code.
 • Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 Act of 6 January 2005 on Ethnic and National Minorities and Regional Language.
 • Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 604 Act of 27 June 1997 on Political Parties.
 • Gerlich, M. (2004). Co Górnoślązacy myślą o swoim narodzie? (Czyli w kręgu potoczności i lapidarnej werbalizacji). In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jodliński, L. (2015). 12 punktów dla Śląska, http://zjednoczenidlaslaska.pl/wiadomosci/leszek-jodlinski-12-punktow-dla-slaska/ (26.06.2016).
 • Kijonka, J. (2016). Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne. Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski.
 • Kwaśniewski, K. (2004). Jeszcze o narodowości śląskiej. In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciagają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lipset, S. M., & Rokkan, S. (1967). Cleavage Structures, Party Systems, and Voters Alignments: An Introduction. In: S. M. Lipset, & S. Rokkan (eds.) Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York, NY: Free Press.
 • Markowski, R. (2009). Rozwój rozłamów socjopolitycznych: determinanty i konsekwencje . Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • M.P. 1991 nr 41 poz. 288, Announcement of Państwowa Komisja Wyborcza of 31 October 1991 on results of Elections to Lower Chamber of Polish Parliament, conducted on 27 October 1991.
 • Müller-Rommel, F. (1998). Ethno-regionalist parties in Western Europe: theoretical considerations and framework of analysis. In: L. de Winter & H. Türsan (eds.) Regionalist Parties in Western Europe, London and New York: Routledge.
 • Myśliwiec, M. (2014). Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Myśliwiec, M. (2015). Zjednoczeni dla Śląska to ciekawy pomysł, “Jaskółka Śląska”, 22.10.2015.
 • Nijakowski, L.M. (2004). O procesach narodowotwórczych na Śląsku In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciagają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Peszyński, W. (2011). Kandydat czy partia? W poszukiwaniu determinant zachowań wyborczych elektoratu. Preferencje polityczne, 2: 227–48.
 • The Protection of Minorities in European Union. Thematic Comment no. 3 (2005), E.U. Network of Independent Experts on Fundamental Rights, http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/cfr_cdf_them_comments2005_en.pdf. (20.01.2017).
 • Rada Górnośląska poparła komitet “Zjednoczeni dla Śląska”, “Onet.pl” 27.08.2015, http://wiadomosci.onet.pl/slask/rada-gornoslaska-poparla-komitet-zjednoczeni-dla-slaska/tey0jm.
 • Results 2014 of the Elections to Decentralised Bodies : http://samorzad2014.pkw.gov.pl/357_rady_woj/0/24.
 • Results 2015 of the Parliamentary Elections: http://parlament2015.pkw.gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0.
 • Seiler, D.-L. (2005). Défendre la périphérie. In: P. Delwit (ed.), Les partis régionalistes en Europe. Des acteurs en développement?, Bruxelles: Université Libre de Bruxelles.
 • Sobolewska-Myślik, K. (2012). Partie i systemy partyjne na poziomie regionu. Przykład Szkocji i Katalonii . Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Strmiska, M. (2002). A Study on Conceptualisation of (Ethno)regional Parties. Central European Political Studies Review, 5 (2-3).
 • Szczepański, M. S. (2004). Regionalizm górnośląski: los czy wybór? In: L.M. Nijakowski (ed.) Nadciagają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Tomaszewski, J. (2015). O Śląsk trzeba powalczyć obywatelsko, “Jaskółka Śląska”, 5.10.2015.
 • Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2010). Struktura społeczna oraz preferencje partyjne w układzie autoidntyfikacji lewicowo-prawicowych. Preferencje polityczne, 1: 123–28.
 • Wanatowicz, M. W. (2004). Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Winter, L. de (1998). Conclusion: a comparative analysis of the electoral, office and policy success of ethoregionalist parties. In: L. de Winter, & H. Türsan (eds.) Regionalist Parties in Western Europe, London and New York: Routledge.
 • Wojtasik, W. (2011). Istotność wyborów i jej czynniki w świadomości społecznej. Preferencje polityczne, 2: 205–25.
 • Wódz, J. (2010). Górny Śląsk jako problem polityczny – spojrzenie socjologiczne. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 1: 34–51.
 • Wybrane tablice dotyczące przynależności narodowo-etnicznej, języka i wyznania. Dodatkowe tylko wersja elektroniczna. Narodowy Spis Powszechny 2011, Główny Urząd Statystyczny.
 • Województwo Śląskie 2012. Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Katowicach 2012.
 • Zasada, M. (2015). Wybory 2015: Zjednoczeni dla Śląska nie zjednoczyli wyborców. Co dalej z tą ideą?, „Dziennik Zachodni”, 27.10.2015, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/9031936,wybory-2015-zjednoczeni-dla-slaska-nie-zjednoczyli-wyborcow-co-dalej-z-ta-idea,id,t.html (26.06.2016).
 • Zjednoczeni dla Śląska - Misja, http://zjednoczenidlaslaska.pl/misja/ (26.06.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0990da79-6652-43bd-ba2d-9c20d70e8d18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.