PL EN


2018 | 25 | 369-373
Article title

Wystawa „Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu” (Wiedeń, 7 VII–1 XI 2017)

Authors
Content
Title variants
EN
Exhibition “John III Sobieski. Polish king in Vienna” (Vienna, 7 July–1 November 2017)
Conference
czasopismo naukowe; rocznik
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
komunikat
EN
Report
Year
Volume
25
Pages
369-373
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
  • Abrahamowicz Z., Kulczycki [w:] Polski słownik biograficzny, t. 16, Wrocław - Warszawa - Kraków 1971, s. 128–129.
  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Koronne Warszawskie, dz. Cesarskie, sygn. 26/10; dz. Tureckie, sygn. 78/503; Archiwum Publiczne Potockich, sygn. 51; Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 8271.
  • Forst de Battaglia O., Jan Sobieski król Polski, przeł. K. Szyszkowska, Warszawa 1983.
  • Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu, red. M. Hohn, K. Pyzel, Wiedeń 2017.
  • Stoye J., Oblężenie Wiednia, przeł. M. Bielewicz, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09914a0f-bdb9-483f-916a-9722e9eccb7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.