PL EN


2019 | 14 | 298-305
Article title

O różnych sposobach opisu terminologii specjalistycznej – Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, red. Renata Przybylska, Władysław Śliwiński, oprac. Barbara Batko-Tokarz (teksty polskie), Anita Račáková (teksty słowackie i czeskie), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 342.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
References
 • Batko-Tokarz B., 2019, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego – teoria, praktyka, leksykografia, Kraków.
 • Biniewicz J., 1992, Rozwój polskiej terminologii chemii nieorganicznej, Opole.
 • Biniewicz J., 2002, Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opole.
 • Bochnakowa A., 1984, Terminy kulinarne romańskiego pochodzenia w języku polskim do końca XVIII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” LXXVIII.
 • Borejszo M., 1990, Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Poznań.
 • Borejszo M., 2001, Nazwy ubiorów we współczesnej polszczyźnie, Poznań.
 • Bugajski M., 1977, Polska terminologia poligraficzna. Studium semantyczne na wybranych działach, Wrocław.
 • Cegieła A., 1992, Polskie słownictwo teatralne 1765–1965, Wrocław.
 • Cygal-Krupa Z., 1986, Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków.
 • Cygal-Krupa Z., 1990, Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego (na wybranych przykładach), Kraków.
 • Dąbkowski G., 2010, Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej, Warszawa.
 • Gajda S., 1976, Rozwój polskiej terminologii górniczej, Opole.
 • Gajda S., 1990a, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole.
 • Gajda S., 1990b, Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?, Opole.
 • Grucza F. (red.), 1991, Teoretyczne podstawy terminologii, Wrocław.
 • Grucza F., Kozłowska Z. (red.), 1994, Języki specjalistyczne: materiały z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum ILS UW, Warszawa 9–11 stycznia 1992, Warszawa.
 • Grucza F., 2007, Lingwistyka stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa.
 • Horyń E., 2018, Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej, Kraków.
 • Jankowiak L.A., 2011, Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku, „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” X, s. 97–109.
 • Koronczewski A., 1961, Polska terminologia gramatyczna, Warszawa.
 • Kurdyła T., 2003, Czy słownictwo rzemieślnicze jest terminologią?, „Prace Filologiczne” XLVIII, s. 345–355.
 • Kwaśnicka-Janowicz A., 2019, Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym), Kraków.
 • Lukszyn J., Zmarzer W., 2001, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa.
 • Łuczyński E., 1987, Polska terminologia morska I połowy XX wieku. Nazwy części jednostki pływającej, Gdańsk.
 • Mariak L., 2011, Leksyka z zakresu wojskowości w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Cz. 1. Analiza i interpretacja, Szczecin.
 • Mitrenga B., 2014, Zmysł smaku: studium leksykalno-semantyczne, Katowice.
 • Młynarczyk E., 2008, Z dawnego słownictwa rzemieślniczego, [w:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin Profesora Tadeusza Milewskiego, Kraków,s. 627–637.
 • Młynarczyk E., 2010, Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg praw miejskich i lustracji królewszczyzn), Kraków.
 • Musiołek-Choinski K., 1986, Polskie nazwy chorób. Studium z terminologii medycznej, Wrocław.
 • Ożdżyński J., 1970, Polskie współczesne słownictwo sportowe, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Ożdżyński J., 2000, Teoria i praktyka terminologii logopedycznej, Kraków.
 • Pajewska E., 2003, Słownictwo tematyczne związane z lasem w kontekście badań nad językami specjalistycznymi, Szczecin.
 • Pawlikowska Z., 1964, 1965, 1966/1967, Z historii polskiej terminologii matematycznej,cz. 1, cz. 2, cz. 3, „Wiadomości Matematyczne”.
 • Pihan-Kijasowa A., 2012, Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej), Poznań.
 • Piotrowicz A., 2004, Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku, Poznań.
 • Piotrowicz A., 2014, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. XVI, Życie towarzyskie, Poznań.
 • Przybylska R., 1984, Problem opisu i klasyfikacji słownictwa fachowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze”, z. 79, s. 159–173.
 • Seniów A., 2017, Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Szczecin.
 • Starzec A., 1984, Rozwój polskiej terminologii motoryzacyjnej (od początku do 1945 roku), Opole.
 • Stoberski Z., 1982, Międzynarodowa terminologia naukowa, Warszawa.
 • Szczaus A., 2013, Leksyka specjalistyczna w „Informacyi matematycznej” Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 na tle polszczyzny XVIII wieku, Szczecin.
 • Szlesiński I., 1985, Słownictwo wojskowe w wybranych tekstach literackich i historycznych XVII wieku, Wrocław.
 • Szymczak M., 1966, Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii dialektach języka polskiego, Warszawa.
 • Święcicka M., 2012, Pieniądz we współczesnej polszczyźnie: studium leksykalno-semantyczne, Bydgoszcz.
 • Waniakowa J., 2003, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków.
 • Wołowik B., 1979, Historia polskiej terminologii szkolnej, Opole.
 • Wysocka F., 1980, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. I, Anatomia: proste prymarne nazwy nie motywowane, Wrocław–Warszawa.
 • Wysocka F., 1994, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. II, Anatomia: jednowyrazowe nazwy motywowane, Kraków.
 • Wysocka F., 2007, Polska terminologia lekarska do roku 1838, t. III, Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe, Kraków.
 • Zajda A., 2001, Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii, Kraków.
 • Żak-Święcicka M., 1984, Charakterystyka słownictwa zawodowego rzemieślników, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 294–298.
 • Żydek-Bednarczuk U., 1987, Słownictwo z zakresu motoryzacji we współczesnym języku polskim, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09938570-2837-421c-9728-de3a1f7d5d20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.