PL EN


2013 | 2 | 4 | 219-229
Article title

Próba zastosowania teorii Leibensteina do analizy zachowań inwestorów na rynku kapitałowym

Content
Title variants
EN
An attempt to apply Leibenstein’s theory to investors’ behaviour analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie ogólnego mechanizmu wpływu stopnia racjonalności decyzji na podejmowane przez inwestorów ryzyko oraz na oczekiwaną przez nich stopę zwrotu. Realizując ten cel, zaprezentowano ogólną charakterystykę teorii racjonalności selektywnej Leibensteina, co stanowiło podstawę uporządkowania różnych rodzajów racjonalności działań. To z kolei pozwoliło na zaprezentowanie mechanizmu wpływu stopnia racjonalności dzia¬łań na podejmowane ryzyko inwestycyjne i, w konsekwencji, na oczekiwaną stopę zwrotu.
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
219-229
Physical description
Contributors
References
  • 1. Czerwonka M., Gorlewski B. (2008), Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • 2. Jajuga K. (2012), Teoria portfela i modele rynku kapitałowego, [w:] Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • 3. Kowalski R. (2005), Krytyka neoklasycznej koncepcji efektywności eko¬no¬micznej w ujęciu Harveya Leibensteina, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 686, s. 55-70.
  • 4. Leibenstein H. (1988), Poza schematem homo oeconomicus. Nowe podstawy mikroekonomii, PWN, Warszawa.
  • 5. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
  • 6. Zaleśkiewicz T. (2003), Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, GWP, Sopot.
  • 7. Zielonka P. (2004), Finanse behawioralne, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Sopot.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09969771-b5ee-4c61-98c8-d50a35618c64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.