PL EN


2021 | 9/1 | 251-276
Article title

Pitagorejczycy, albo pochwała metafizyki

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Pythagoreans, or an Apologia for Metaphysics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten stara się pokazać, iż podstawową zasadą metafizyczną pitagorejczyków było przekonanie o harmonii i porządku świata, które miały się najpierw przejawiać w jego strukturze arytmetycznej, zastąpionej następnie po odkryciu wielkości niewspółmiernych (czyli liczb niewymiernych, jak je nazywamy obecnie) strukturą geometryczną. Na przykładzie metafizyki i nauki pitagorejskiej artykuł pokazuje wzajemne związki pomiędzy metafizyką i nauką. Dowodzi z jednej strony niezbędności tej pierwszej dla tej drugiej, dla której pełni rolę przewodnika, z drugiej zaś pokazuje, w jaki sposób poszukiwania naukowe mogą nas zmuszać do modyfikacji wyjściowej metafizyki wówczas, kiedy ta jest nietrafna i nie sprawdza się w badaniach naukowych. Artykuł ten stara się też wykazać na przykładzie pitagorejczyków niezbędność realistycznego podejścia do poznania, czyli konieczność wyjścia poza to, co jest dane w zjawiskach.
Contributors
author
  • Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, Kraków.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-099958b8-cb7c-42f6-8174-bfaba0287a09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.