PL EN


2018 | 19 | 2 | 162-170
Article title

EFEKT ZARAŻANIA NA RYNKU KRYPTOWALUT

Content
Title variants
EN
CONTAGION EFFECT ON THE CRYPTOCURRENCY MARKET
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzenia na pytania: czy po wstrząsie, 5-go stycznia 2018 roku, na rynku kryptowalut wystąpił efekt zarażania oraz czy wahania kursu Bitcoina mają wpływ na kształtowanie się cen innych kryptowalut. Dodatkowo sprawdzono czy czynnik zewnętrzny ma wpływ na notowania kryptowalut. Badania przeprowadzono na danych z przełomu 2017 i 2018 roku. Do celów badawczych użyto modelu VAR-DCC-GARCH. Przeprowadzone analizy wykazały, że wystąpił efekt zarażania na badanym rynku oraz spadki zanotowane dla kryptowaluty Bitcoin, spowodowały spadki cen innych badanych kryptowalut.
EN
The aim of this paper was to answer two questions: whether the contagion effect occured in the cryptocurrency market after the shock of the 5th of January 2018 and whether the price changes observed for Bitcoin had an impact on other examined cryptocurrencies. This paper examined whether adding external factors affected the cryptocurrency market. Data used in this article were from the turn of 2017 and 2018. In addition, the VAR-DCC-GARCH model was employed for research purposes. Above all, this paper argued that contagion effect did occur in the market analysed. Secondly, the decreases recorded for Bitcoin cryptocurrency indeed caused price drops for other cryptocurrencies examined.
Contributors
  • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Engle R. F. (2002) Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350.
  • Fiszeder P. (2009) Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  • Forbes K., Rigobon R. (2002) No Contagion, only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements. Journal of Finance, 57(5), 2223-2261.
  • Orskaug E.(2009) Multivariate DCC-GARCH Model – With Various Distributions. NTNU Norwegian University of Science and Technology.
  • BitHub.pl [dostęp: 18.06.2018].
  • Stooq.pl [dostęp: 18.06.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-099a58e8-49bd-4cf3-afce-f036a2b3b7c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.