PL EN


2016 | 2 |
Article title

Problematyka wojny i wojskowości w klasycznym marksizmie

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia wybrane problemy klasycznej marksistowskiej refleksji na temat wojny, wojskowości. Zaprezentowane zostanie piśmiennictwo wojskowe Fryderyka Engela oraz jego i Marksa historyczne analizy roli wojen w procesie ekonomicznych przemian społeczeństwa. Engels jest również autorem bogatej spuścizny dotyczącej historii wojskowości. Omówiony zostanie również stosunek do militaryzmu czołowych przedstawicieli socjaldemokracji, takich jak Wilhelma i Karla Liebknechtów, Augusta Bebla, Franciszka Mehringa i Róży Luksemburg.
EN
The article discusses some problems of classical Marxist reflection on war and military service. We will some military writings of Friedrich Engels and his some Karl Marx's historical analysis of the role of war in the process of economic transformation of society. Engels is also the author of a rich legacy on military history. We will also discuss will some problems with militarism in writings of leading representatives of social democracy such as Wilhelm and Karl Liebknecht's August Bebel, Franz Mehring and Rosa Luxemburg.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Achcar G. (2002). Engels: Theorist of War, Theorist of Revolution. „International Socialism Journal” http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj97/achcar.htm#47 [29. 09. 2016].
 • Althusser L. (2009). W imię Marksa. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Balibar E. (2010). Marxism and War. „Radical Philosophy” 160, 9–17.
 • Bassford S. (2014). Jomini i Clausewitz – ich wzajemna zależność. „Kwartalnik Bellona” 4, 99–108.
 • Berger M. (1977). Engels, Armies and Revolution. Hamden: Archon Books.
 • Clausewitz C. (2006). O naturze wojny. Warszawa: Jirafa Roja.
 • Cormier Y. (2014). Hegel and Clausewitz: Convergence on Method, Divergence on Ethics. „The International History Review” 36, 419–442.
 • Engels F. (1948). Anty-Dühring. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Engels F. (1962). Wybrane pisma wojskowe. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Engels F. (1972). Polityka zagraniczna caratu rosyjskiego. [w:] Marks K. Engels F. Dzieła t. XXII. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Fiodorow G. (1956). Pochodzenie i istota wojen, [w:] Mazurek A. (red.). Marksizm-leninizm o wojnie, wojsku i nauce wojennej, Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Foster J. McChesney R. (2014). Kryzys bez końca. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Gallie W. (1978). Philosophers of Peace and War: Kant, Clausewitz, Marx Engels and Tolstoy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gat A. (1988). Clausewitz's Political and Ethical World View. „ Political Studies” 37, 97–106.
 • Gat A. (1992). Clausewitz and the Marxists: Yet Another Look. „Journal of Contemporary History” 27, 363 – 382.
 • Herberg–Rothe A. (2007a). Clausewitz's 'Wondrous Trinity' as General Theory of War and Violent Conflict. „Theoria: A Journal of Social and Political Theory” 114, 48–73.
 • Herberg–Rothe A. (2007b). Clausewitz's Puzzle. Oxford: Oxford University Press.
 • Husson M. (2011). Kapitalizm bez znieczulenia. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Jaures J. (1907). Democracy & Military Service. https://www.marxists.org/archive/jaures/1907/military-service/ [29. 06. 2016].
 • Kaldor M. (2010). Inconclusive Wars: Is Clausewitz Still Relevant in these Global Times?. „Global Policy Volume” 3, 271–281.
 • Kalecki M. (1979). Próba teorii koniunktury. [w:] Dzieła t. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kowalik T. (2011). Róży Luksemburg teoria akumulacji i imperializmu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Koziej S. (1993). Teoria sztuki wojennej. Warszawa: Bellona.
 • Lenin W. (1985). Rewolucyjna armia i rząd rewolucyjny. [w:] Dzieła t. 10. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Lenin W. (1987). Socjalizm a Wojna. [w:] Dzieła t. 26. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Lenin W. (1988). VII Nadzwyczajny Zjazd Rad RKP(b) 6-8 Marca 1918r. Rezolucja w sprawie wojny i pokoju. [w:] Dzieła t. 36. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Liebknecht W. 1994. Reminescences on Engels. [w:] Pelz A. (red.). Wilhelm Liebknecht and German Social Democracy. Westport: Haymarket Books.
 • Liebknecht K. (2011). Militarism and Anti-Militarism. London: Black Rose Books.
 • Luksemburg R. (1959a). Milicja i militaryzm. [w:] Wybór pism Róży Luksemburg t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Luksemburg R. (1959b). Reforma socjalna czy rewolucja, [w:] Wybór pism Róży Luksemburg t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Luksemburg R. (1959c). Wstęp do ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Luksemburg R. (2011). Akumulacja kapitału. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Marks K. (2013). Kapitał 1.1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Mawdsley E. (2010). Wojna domowa w Rosji 1917-1920. Warszawa: Bellona.
 • Mehring F. (1960). Pisma wojskowe. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Nimitz A. (2011). Marx and Engels on the US Civil War: The 'Materialist Conception of History' in Action. „Historical Materialism” 19 (4), 169–192.
 • Owsiannikow M. 1965. Filozofia Hegla. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Perlmutter A. (1988). Carl von Clausewitz, Englighment Philosopher: A Comparative Analysis. „Journal of Strategic Studies” 11, 7–19.
 • Polak A. (2013). Teoria sztuki wojennej. Kontekst teoretyczny i praktyczny. „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 3 (92), 219–228.
 • Razin E. (1960). Posłowie. [w:] Mehring F. Pisma Wojskowe. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Reid J. (2003). Focault on Clausewitz. Conceptualizing Relationship Between War and Power. „Alternatives” 28, 1–28.
 • Rose J. 2014. Lenin, Luxemburg and the War. „Socialist Review” http://socialistreview.org.uk/390/lenin-luxemburg-and-war [29.09.2016].
 • Roxbrough I. 1994. Clausewitz and Sociology of War. „The British Journal of Sociology” 45, 619–646
 • Sokolski M. (2014). Engels i Tołstoj. Podmiotowość w epoce wojny totalnej. „Nowa Krytyka” 32, 163–184.
 • Stardgardt N. (1993). The German Idea of Militarism. Radical and Socialist Critics 1866–1914. Cambridge: Cambridge University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-099b3f64-4b7b-4d49-b982-a4204caf8c95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.