PL EN


2013 | 51 | 2(102) | 42-51
Article title

The Times They Are a-Changin’ (again!): the second, great digital transition to the mobile space

Content
Title variants
PL
Oto czasy nadchodzą nowe (znowu!): drugi wielki zwrot cyfrowy ku przestrzeni mobilnej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
PURPOSE/THESIS: According to industry estimates the mobile device will soon be the main platform for searching the web and reading the information found there, and yet our knowledge of how millions of mobile consumers use information, and how that differs from desktops/laptops users, is imperfect. The paper sets out to fill the knowledge gap. APPROACH/METHODS: The method used is an analysis of the logs of a major cultural website, Europeana. The behavior of more than 150,000 mobile users was examined over a period of more than a year and compared with that for PC users of the same site and for the same period. The analyses conducted include: size and growth of use, time patterns of use; geographical location of users and, comparative information-seeking behaviour patterns. RESULTS AND CONCLUSIONS: The main findings were that mobile users were the fastest-growing user group and will rise in number very rapidly and that their visits were very different in the aggregate from those arising from fixed platforms. Mobile visits could be described as being information “lite”: typically shorter, less interactive, and less content viewed per visit. Use takes a social rather than office pattern, with mobile use peaking at nights and weekends. The variation between different mobile devices was large, with information seeking on the iPad similar to that for PCs and laptops and that for smartphones very different indeed. The research further confirms that information seeking behavior is platform-specific and the latest platforms are changing it all again. Websites, publishers an dlibrarians will have to adapt. ORIGINALITY/VALUE: The research described here constitutes one of the biggest studies of mobile users published and certainly no one else has conducted research on cultural information consumers on the go.
PL
CEL/TEZA: Według ocen przemysłu informacyjnego, urządzenia mobilne staną się wkrótce główną platformą dla przeszukiwania Internetu i czytania znalezionej w nim informacji, jednak nasza wiedza o tym jak miliony mobilnych konsumentów wykorzystują informację i jak różni się to od zachowań użytkowników komputerów osobistych jest niedoskonała. Artykuł ma wypełnić tę lukę. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: W tym celu wykorzystano analizę logów Europeany, najważniejszego serwisu informacji o kulturze. Przebadano zachowania więcej niż 150 tys. mobilnych użytkowników zarejestrowane w okresie ponad roku oraz porównano je z zachowaniami użytkowników PC korzystających z tego samego serwisu w tym samym czasie. Analiza ta obejmowała: wielkość i wzrost wykorzystywania serwisu, wzorce czasu wykorzystywania, lokalizację geograficzną użytkowników oraz porównawcze wzorce zachowań związanych z wyszukiwaniem informacji. WYNIKI I WNIOSKI: Głównym ustaleniem było to, że użytkownicy mobilni są najszybciej rosnącą grupą i ich liczba będzie nadal rosła bardzo gwałtownie, a także to, że odwiedzanie przez nich serwisów internetowych bardzo różni się od tego, które podejmowane jest z platform stałych. Wizyty mobilne mogą być opisane jako informacyjnie „lite”: zazwyczaj krótsze, mniej interaktywne, mniej treści jest przeglądanych w czasie pojedynczych odwiedzin. Korzystanie z serwisu przez użytkowników mobilnych przyjmuje wzory bliższe raczej zachowaniom związanym z relacjami społecznymi niż z poszukiwaniem informacji dla celów zawodowych, z charakterystycznym najbardziej intensywnym odwiedzaniem serwisu w późnych godzinach wieczornych i w weekendy. Duże okazało się zróżnicowanie zachowań użytkowników korzystających z różnych urządzeń mobilnych, przy czym poszukiwanie informacji przez użytkowników iPadów oraz PC i laptopów było podobne, bardzo natomiast różniło się od niego zachowanie użytkowników smartfonów. Badanie potwierdziło, że zachowanie związane z poszukiwaniem informacji jest zależne od wykorzystywanej platformy, a najnowsze platformy całkowicie je znowu zmieniają. Serwisy internetowe, wydawcy i e-bibliotekarze będą musieli się do tego dostosować. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Omówione badania są jednym z najszerzej zakrojonych studiów dotyczących zachowań informacyjnych użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych, jakich wyniki dotychczas opublikowano. Nie prowadzono także dotąd tego typu badań nad mobilnymi użytkownikami informacji o kulturze.
Year
Volume
51
Issue
Pages
42-51
Physical description
Dates
received
2013-07-28
revised
2013-10-12
accepted
2013-10-26
Contributors
 • CIBER Research Ltd, UK
 • The University of Tennessee, USA
 • Northumbria University, UK
References
 • Carr, N. (2011). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. New York: W.W Norton.
 • CIBER (2013a). Europeana 2012-2013: usage and performance update Europeana 2012-2013: usage and performance update [online]. CIBER Research [28.07.2013], http://ciber-research.eu/
 • CIBER (2013b). Trust and authority. CIBER Research [08.11.2013] http://ciber-research.eu/CIBER_news-201309.html
 • Eddy, N. (2013). Mobile Device Users Move to Tablets, Smartphones for Web Access: MWC [online]. eWeek [28.07.2013], http://www.eweek.com/mobile/mobile-device-users-move-to-tablets-smartphones-for-web-access-mwc/
 • Nicholas, D. (2012). Information Seeking and Reading Behaviour of the Virtual Researcher [online]. LIBER 41st Annual Conference, 27–30 June 2012, Tartu, Estonia [28.07.2013], http://www.utlib.ee/liber2012/index.php?id=tartu
 • Nicholas, D.; Clark, D. (2012). Evidence of user behaviour: deep log analysis. In: M. Dobreva, A. O‘Dwyer & P.Feliciati (eds.) User studies for digital library development. London: Facet Publishing, 85–94.
 • Nicholas, D.; Rowlands, I. (2010). Virtual scholars: their characteristics and implications for librarians. Link, 11, 2–3.
 • Pew Internet (2013a). Smartphone ownership 2013 [online]. Pew Internet [28.07.2013], http://pewinternet.org/Reports/2013/Smartphone-Ownership-2013/Findings.aspx
 • Pew Internet (2013b). Tablet ownership 2013 [online]. Pew Internet [28.07.2013], http://pewinternet.org/Reports/2013/Tablet-Ownership-2013.aspx
 • Rowlands, I.; Nicholas, D.; Williams, P.; Huntington, P.; Fieldhouse, M.; Gunter, B.; Withey, R.; Jamali, H.R.; Dobrowolski, T.; Tenopir, C. (2008). The Google generation: the information behaviour of the researcher of the future, Aslib Proceedings, 60(4), 290–310.
 • Srivastava, L. (2005). Mobile phones and the evolution of social behaviour. Behaviour & Information Technology, 24(2), 111–129.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0324-8194
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-099ddc15-0fb4-4c95-834a-3d3f044b01a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.