PL EN


2016 | 3(31) | 149-160
Article title

Modele zarządzania ergonomicznymi czynnikami ryzyka na przykładzie działających w Polsce przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The models of ergonomic risk factors managements systems on the example of Polish enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównymi powodami, dla których realizowane są działania ergonomiczne w Polsce, wydają się przede wszystkim wymogi prawne (ustawy, rozporządzenia, np. dotyczące monitorów ekranowych, ręcznych prac transportowych, bhp) oraz rosnące koszty pracy (absencja chorobowa, rotacje pracowników, wypadki przy pracy). Jest to ujęcie reaktywne, oparte na działaniach kontrolnych, zdarzeniowych i finansowych. Nie przynoszą one pracodawcom oczekiwanych korzyści ze względu na jednostkowy charakter i brak systemowego stanowiska. Obserwujemy jednak pozytywne przykłady proaktywnego podejścia do ergonomii, zwłaszcza w aspekcie ergonomicznych czynników ryzyka, czego przykładem są wdrożenia dokonywane w firmach w Polsce. Ich sukces opiera się na systemowym ujęciu i włączaniu ryzyka ergonomicznego w struktury istniejących obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie, co pozwala na korzystanie z modeli i narzędzi typowych dla tych systemów, ułatwiając tym samym ich implementację. W artykule zostały pokazane przykłady modeli zarządzania ergonomią w przedsiębiorstwach w Polsce oraz zwrot z inwestycji w ergonomię.
EN
The main reasons why ergonomics is implemented in Poland seem to be primarily legal requirements, regulations (e.g. VDU’s, manual handlings, health and safety) and rising labour costs (sick leaves, staff turnovers, accidents at work). This is a reactive approach, based on activities of control, and financial audits. Employers do not achieve expected benefits due to single actions and the lack of a systemic approach. However, we can observe positive examples of a proactive approach to ergonomics among Polish enterprises, especially in the field of ergonomic risk factors. Their success is based on a system approach and the integration of ergonomics into the structure of the existing management systems inside the company. The article shows different models of management of ergonomic risk factors in Polish enterprises, and positives examples of return on investment from ergonomic solutions.
Year
Issue
Pages
149-160
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Politechnika Warszawska. Wydział Zarządzania. Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy
References
 • Beevis, D. (2003). Ergonomics – costs and benefits revisited. Applied Ergonomics, 34, 491–496.
 • Chong, I. (1996). The economics of ergonomics. Workplace Ergonomics, March/April, 26–29.
 • Goggins, R.W., Spielholz, P., Nothstein, G.L. (2008). Estimating the effectiveness of ergonomics interventions through case studies: Implications for predictive cost benefit analysis. Journal of Safety Research, 39, 339–344.
 • Hendrick, H.W. (1996). The ergonomics of economics is the economics of ergonomics. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society, 40, 1–10.
 • Hendrick, H.W. (2003). Determining the cost-benefits of ergonomics projects and factors that lead to their success. Applied Ergonomics, 34, 419–427.
 • Hendrick, H.W. (2008). Applying ergonomics to systems: Some documented “lessons learned”. Applied Ergonomics, 39, 418–426.
 • Kerr, M.P., Knot, D.S., Moss, M.A., Clegg, C.W., Horton, R.P. (2008). Assessing the value of human factors initiatives. Applied Ergonomics, 39, 305–315.
 • Lahiri, S., Markkanen, P., Levenstein, C. (2005). The cost effectiveness of occupational health interventions: Preventing occupational back pain. American Journal of Industrial Medicine, 48, 515–529.
 • Lyon, B.K. (1997). Ergonomic benefit/cost analysis: Communicating the value of enhancements. Professional Safety, 3, 33–36.
 • Maudgalya, T., Genaidy, A., Shell, R. (2008). Productivity–quality–costs–safety: A sustained approach to competitive advantage – a systematic review of the national safety council’s case studies in safety and productivity. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 18,152–179.
 • Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Boston; London: Academic Press. ISBN 0125184050.
 • Rodrigues, C. (2001). Ergonomics to the aid – a cost justification case study. Journal of the American Society of Safety Engineers, 46(4), 32–34.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dz.U. z 1998 r., nr 148, poz. 973.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. z 2000 r., nr 26, poz. 313 z późn. zm.
 • Seeley, P.A., Marklin, R.W. (2003). Business case for implementing two ergonomic interventions at an electric power utility. Applied Ergonomics, 34, 429–439.
 • Sen, R.N., Yeow, R.H.P. (2003). Cost effectiveness of ergonomic redesign of electronic motherboard. Applied Ergonomics, 34, 453–463.
 • Stanton, N.A., Baber, C. (2003). On the cost-effectiveness of ergonomics. Applied Ergonomics, 34, 407–411.
 • Wilson, C.E., Rosenbaum, S. (2005). Categories of return on investment and their practical implications. W: R.G. Bias, D.J. Mayhew (eds.). Cost-Justifying Usability: An Update for the Internet Age (s. 215–263). San Francisco: Morgan Kaufman Publishers.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-099fa124-3cb1-40e6-b674-a9dab1071bde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.