PL EN


2017 | 3 (368) Tom II | 125-135
Article title

Aspekty teoretyczne ścieżki zależności w wyborach strategicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Wśród różnych sposobów opisu i wyjaśnienia rozwoju przedsiębiorstw znajduje się koncepcja ścieżki zależności. Jest sposobem wyjaśniania, u podstaw którego tkwi założenie o znaczącej roli „nadruku historycznego” dla wyborów strategicznych i osiąganych rezultatów. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji w zakresie umożliwiającym rozpatrywanie w perspektywie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem.
EN
Among various methods of describing and explaining the process of company development, there is the concept of dependency path. This method of explaining is based on the assumption that the “historical overprint” plays a significant role in the strategic choices and the results achieved. The aim of the article is to present the concept as possibly applicable in strategic management.
RU
Среди разных способов описания и объяснения развития предприятий находится концепция пути зависимости. Это способ объяснения, в основе которого лежит предпосылка о значительной роли «исторической надпечатки» для стратегических выборов и достигаемых результатов. Цель разработки – представить концепцию в объеме, предоставляющем возможность рассмотрения в перспективе стратегического управления предприятием.
Year
Pages
125-135
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Allaire Y., Firsirotu M. E. (2000), Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Beyer J.(2005), Pfadabhängigkeit ist nicht gleich Pfadabhängigkeit, Wider den impliziten Konservatismus eines gängigen Konzepts, “Zeitschrift für Soziologie“, Ig 34, Heft 1.
 • Burr W. (1999), Koordination durch Regeln in selbstorganisierenden Unternehmensnetzwerken, “ZfB“, No. 69.
 • Burt R. S. (1997), The contingent value of social capital, “Administrative Science Quartely”, No. 42.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czakon W. (2014), Zarządzanie międzyorganizacyjne jako kompetencja przedsiębiorstwa, (w:) Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Dobusch L., Kapeller J. (2013), Breaking and Method in Path Dependence Resarch, “Schmalenbach Business Review”, No. 65.
 • Giddens A. (2003), Stanowienie społeczeństwa, Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hinterhuber H. (2014), Strategisches Management in Unternehmen. Ziele- Prozesse- Verfahren, 8.aktualisierte Auflage, Springer Gabler, Wiesbaden.
 • Holtmann J. P. (2008), Pfadabhängigkeit strategischer Entscheidungen. Eine Fallstudien am Beispiel des Bertelmann Buchclubs Deutschland, Köln, Köllner Wissenschaftsverlag.
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Koch J. (2009), Innovation, Organisationale Routinen und strategische Pfade, “Zeitschrift für Management“, No. 4.
 • Krupski R. (red), Zarządzanie strategiczne, Rozwój koncepcji i metod, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Mintzberg H., Hatch M. J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Noga A. (2010), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Obłoj K. (2009), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rokita J. (2011), Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”.
 • Schirmer F. (i in.) (2013), Regimes and Reflexivity: Exploring Self-Reinforcing Mechanisms Fostering and Impeding Innovation Capability, (w:) Sydow J., Schreyögg G., Self-Reinforcing Processes in and among Organizations, Palgrave Macmillan, UK.
 • Schreyögg G., Sydow J., Koch J. (2003), Organisatorische Pfade – Von der Pfadabhängigkeit zur Pfadkreation?, “Mangementforschung“, No. 13.
 • Stańczyk-Hugiet E. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sydow J., Schreyögg G., Koch J. (2009), Organizational Path Dependence. Opening The Black Box, “Akademy of Mangement Review”, Vol. 34, No. 4.
 • Sydow J. (2013), Self – Reinforcing Processes in Organizations, Networks, Fields An Introduction, (w:) Sydow J., Schreyögg G., Self-Reinforcing Processes in and among Organizations, Palgrave Macmillan, UK.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2014), Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, (w:) Wachowiak P.
 • (red), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, SGH, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2014), Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A/159.
 • Welge M., Al-Laham A. (2008), Strategisches Management. Grundlagen- Prozess- Implementierung, 5 ,. Vollständig überarbeitete Auflag, Gabler, Wiesbaden.
 • Why do Firms Ally in Dynamic Environmets –Empirical Findings from a Co-Evolutionnary Perspektive, January 2007 nr 2, (https://papers.ssrn.com/sol3/ Delivery.cfm/SSRN).
 • Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, Koncepcja zarządzania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, (w:) Krupski R. (red), Zarządzanie strategiczne, Rozwój koncepcji i metod, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09a7091a-bf7c-4ef6-bae1-66ad6d84a277
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.