PL EN


2019 | 110 | 2 | 210-219
Article title

Marksizm w badaniach literackich. Wersja 2.0. Rec.: Ekonomiczne teorie literatury. Pod redakcją Michała Kłosińskiego i Pawła Tomczoka. Katowice 2017. „Ekonomia Literatury”. [T.] 1. – Ekonomie w literaturze i kulturze. Pod redakcją Borysa Cymbrowskiego i Pawła Tomczoka. Katowice 2017. „Ekonomia Literatury”. [T.] 2. – Literackie ekonomie. Pod redakcją Pawła Wolskiego i Pawła Tomczoka. Katowice 2017. „Ekonomia Literatury”. [T.] 3. – Ekonomia w badaniach literackich. Zagadnienia teoretyczne. Pod redakcją Łukasza Milenkowicza i Pawła Tomczoka. Katowice 2017. „Ekonomia Literatury”. [T.] 4. – Paweł Tomczok, Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. Katowice 2018. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 3694

Title variants
EN
Marxism in Literary Studies. Version 2.0. A Review: Ekonomiczne teorie literatury. Pod redakcją Michała Kłosińskiego i Pawła Tomczoka. Katowice 2017. „Ekonomia Literatury”. [T.] 1. – Ekonomie w literaturze i kulturze. Pod redakcją Borysa Cymbrowskiego i Pawła Tomczoka. Katowice 2017. „Ekonomia Literatury”. [T.] 2. – Literackie ekonomie. Pod redakcją Pawła Wolskiego i Pawła Tomczoka. Katowice 2017. „Ekonomia Literatury”. [T.] 3. – Ekonomia w badaniach literackich. Zagadnienia teoretyczne. Pod redakcją Łukasza Milenkowicza i Pawła Tomczoka. Katowice 2017. „Ekonomia Literatury”. [T.] 4. – Paweł Tomczok, Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. Katowice 2018. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 3694
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście omówione zostały prace z serii "Ekonomia literatury", wydane w 2017 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, a także monografia Pawła Tomczoka "Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej XIX wieku", opublikowana nakładem tego wydawnictwaw 2018 roku. Autorka przygląda się ich miejscu na mapie nowszych propozycji interpretacyjnych i metodologicznych oraz podejmuje próbę zdefiniowania ich roli w „odzyskiwaniu” marksizmu jako płodnego i twórczego kierunku w polskich badaniach literatury, kultury i społeczeństwa.
EN
The paper discusses four collective books from the series “Ekonomia Literatury” (“Economy of Literature”): "Ekonomiczne teorie literatury" ("Economic Literary Theories"); "Ekonomie w literaturze i kulturze" ("Economies in Literature and Culture"); "Literackie ekonomie" ("Literary Economies"); "Ekonomia w badaniach literackich. Zagadnienia teoretyczne" ("Economy in Literary Studies. Theoretical Problems") published in 2017 by “Ulucz” and Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (The University of Silesia Press), as well as Paweł Tomczok’s monograph "Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku" ("Literary Capitalism. Images of Economic Abstractions in the Second Half of the 19th c. Polish Literature") issued by the same publishing house in 2018. The reviewer looks at the place of the publications on the map of the new interpretive and methodological proposals and makes an attempt to define their role in “regaining” Marxism as a fruitful and creative trend in the Polish research in literature, culture and society.
Year
Volume
110
Issue
2
Pages
210-219
Physical description
Dates
printed
2019-06-27
Contributors
  • Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09a844ef-354f-4ede-ba4e-e3462b0e08ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.