Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(16) | 49-58

Article title

Rozwój turystyki konnej na obszarach wiejskich

Authors

Content

Title variants

EN
Horse tourism development in rural areas

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejsza praca porusza problematykę rozwoju turystyki konnej na obszarach wiejskich. Autorka skupia się na przedstawieniu sylwetki osób uprawiających jeździectwo, ich motywacji oraz cech charakteru. Formułuje tezę, że osoby uprawiające turystykę konną uważają kontakt ze zwierzęciem w naturalnym otoczeniu za idealny sposób na udany relaks, wypoczynek czy wspaniałą przygodę. W dalszej części poświęcono uwagę rozwojowi infrastruktury na terenach wiejskich. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 50 osób – wyłącznie ze środowiska jeździeckiego.
EN
This paper raises the issue of the development of equestrian tourism in rural areas. Author focuses on the presentation of silhouettes of people participating practicing riding their motivation and character. It emphasizes the idea that people who engage in farm horse-riding feel contact with the animal in the natural environment as an ideal way to successful relaxation, relaxation or a great adventure. In the next part is devoted attention to the development of infrastructure in rural areas. The article presents the results of a survey conducted on a group of 50 people exclusively from the environment equestrian.

Year

Issue

Pages

49-58

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

  • Aronson E., Psychologia społeczna: serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
  • Dzięciołowski P., Konie w turystyce i agroturystyce, Hippica Pro Partia, Warszawa 2007.
  • Filipiuk-Obałek M., Z kopyta konno przez Polskę, „Świat Koni” 2011, nr 9.
  • Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 1997.
  • Herzig M., Motywacja wewnętrzna, „Konie i Rumaki” 2009, nr 351.
  • Janiszewska L., Konie to droga duchowa, „Koń Polski” 2010, nr 8.
  • Olejniczak A., Kto nie umie zdumiewać niech idzie do stajni, „Świat Koni” 2004, nr 1.
  • Przecławski K., Czas wolny dzieci i młodzieży, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1993.
  • Winiarski R., Zdebski J., Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Psychologia turystyki, Warszawa 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-09aa1740-595d-4592-a639-752f82096d77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.