PL EN


2017 | 15 | 103-112
Article title

BEZPIECZEŃSTWO W RODZINIE – OSAMOTNIONA STAROŚĆ

Authors
Content
Title variants
SECURITY IN A FAMILY, A LONELY OLD AGE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W rozlicznych słownikach i encyklopediach znaleźć można dziesiątki definicji bezpieczeństwa – od bezpieczeństwa państwa począwszy, na bezpieczeństwie rodziny i pojedynczego obywatela kończąc. Nie wdając się w analizę owych definicji, z całą pewnością stwierdzić można, że bezpieczeństwo to istotna i ponadczasowa dla człowieka wartość czy też bliżej dobro, które warunkuje pomyślne i szczęśliwe życie. Bezpieczeństwo rodziny do dziewiętnastego stulecia wyznaczane było przez jej wspólnotowy charakter. Dla tego typu grupy rodzinna tradycja i przeszłość stanowiły jej korzenie, a przekaz wspólnotowego dorobku następnym pokoleniom było niezbywalnym warunkiem bezpieczeństwa i trwania rodziny. Zapewniała ona również opiekę i zabezpieczenie życiowych potrzeb protoplastom rodu. Przemiany w rodzinie, jakie przyniósł ze sobą rozpad feudalnego ładu, to rozpad wielopokoleniowej familii na rodzinę pochodzenia i rodzinę prokreacji. Konsekwencją między innymi owych przemian rodziny jest fakt, że dzisiaj starzy rodzice i dziadkowie pozostawieni są sami sobie i przeważnie ich życie płynie swoim niezależnym nurtem poza rodziną.
EN
In a number of dictionaries and encyclopedias we can find dozens of definitions of security, ranging from national security to the safety of the family and the individual citizen. Without going into a deep analysis of these definitions, it can be certainly stated that security is an essential and timeless human value, or even ‘the good’ that determines a successful and happy life. Family safety, to the nineteenth century, was determined by its sense of togetherness. For such a group, the family tradition and the past were its roots, and the transmission of the family’s legacy to future generations was the essential condition for the family’s safety and survival. It also provided the care and the protection for the progenitor’s life. The transformation in the family, that was brought by the collapse of the feudal order, is the breakdown of the multi-generational family into the family of origin and procreation. The consequence of these changes is the fact that today’s old parents and grandparents are left on their own and have to lead lonely life outside the family.
Keywords
Year
Issue
15
Pages
103-112
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Batiuk, A. (2012). Rozważania o wieku sędziwym. W E. Bogacz-Wojtanowska, W. Gumuła i S. Rębisz (red.), Zróżnicowanie i zmienność społecznego świata. Kraków.
  • Chłopecki, J. (1997). Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania. Rzeszów.
  • Kim, R. (2013). Jestem starym dziadem. Newsweek, 7-13 stycznia.
  • Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa.
  • Pilch, T. (red.) (2003). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom I. Warszawa.
  • Radziewicz-Winnicki, A. (2008). Pedagogika społeczna. Warszawa.
  • Smoleński, P. (2013). Stuhr: Nie znoszę tej Polski w gorączce. Gazeta Wyborcza, 19-20 stycznia.
  • Szczepański, J. (1984). Sprawy ludzkie. Wyd. III rozszerzone. Warszawa.
  • Szkudlarek, P. (2012). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09aba470-e7f4-4c25-92e6-3955fd04f117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.