PL EN


2014 | 193 | 48-66
Article title

Wybrane problemy współczesnych rynków pracy na przykładzie województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Selected Problems of the Modern Labour Markets, on the Example of the Silesian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of this study is to describe selected aspects of the modern labour market of the Silesian voivodeship and to show these factors, of which meaning will grow in the future. Particularly, demographic conditionality of labor market in future was an object of the interest. A so-called the jobless growth was another considered problem. In order to de-scribe the relation between the economic growth rate and the employment growth rate in the Silesian voivodeship a segmented regression model was applied. The last part of the paper was devoted to problems of the innovation of the economy. The analysis of the relationship between the gross expenses on the research and development (domestic and provincial) and the value GDP was conducted.
Year
Volume
193
Pages
48-66
Physical description
References
 • Czyżewski A.B. (2002): Wzrost gospodarczy a popyt na pracę. Referat na konferencję NBP Reformy strukturalne a polityka pieniężna Falenty, 24-26 października 2002, http://nbp.pl/konferencje/falenty2002/pdf_pl/czyzewski.pdf [dostęp: 10.01.2013].
 • Kotlorz D., red., (2007): Ekonomia rynku pracy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Jadamus-Hacura M., Melich-Iwanek K.: Struktura rynku pracy - zagrożenia i perspektywy rozwojowe. W: A.S. Barczak (red.): Perspektywy rozwoju Górnego Śląska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • Kufel T. (2007): Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T. (2004): Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska - tendencje i oczekiwania na przyszłość. W: S. Borkowska (red.): Przyszłość pracy w XXI wieku. IPiSS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Rogut A., Tokarski T. (2004): Czy cele zatrudnieniowe strategii lizbońskiej są realistyczne?, http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki/01_ue_sl_gow/r04.pdf [dostęp: 09.01.2013].
 • Łyko J. (2008): Szacowanie bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. W: M. Noga, M. Stawicka (red.): Problemy gospodarki światowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Mańkowska K. (2011): Polska na drodze do innowacyjnego rozwoju w warunkach globalizacji. W: E. Panek (red.): Wzrost gospodarczy. Teoria. Rzeczywistość. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Melich-Iwanek K. (2010): Gospodarka zasobami ludzkimi w górnictwie węgla kamiennego. Studium statystyczno-ekonometryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wyd. 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035, Population projection for Poland 2008-2035. GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009.
 • Strategia rozwoju województwa śląskiego "Śląskie 2020", Katowice luty 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09afea37-b12e-4aca-906d-caab05bc46b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.