PL EN


2016 | 15 | 11–16
Article title

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 3

Content
Title variants
EN
Evolutionary transformation of the journal. Part 3
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Naszkicowano trzeci etap rozwijania czasopisma Prace Komisji Historii Nauki PAU. W czerwcu 2016 roku wydano Prace Komisji Historii Nauki PAU 2015 tom XIV. Na mocy decyzji prawnej z dniem 4 lipca 2016 r. czasopismo – przy zachowaniu ciągłości wydawniczej – zmieniło nazwę na Studia Historiae Scientiarum. Od czerwca 2016 r. czasopismo ma nową stronę internetową z panelem redakcyjnym w Portalu Czasopism Naukowych. Zachowano jednocześnie dotychczasową stronę internetową w Portalu PAU. W listopadzie 2016 roku wydano Studia Historiae Scientiarum 2016 tom 15.
EN
It is outlined the third phase of the development of the journal Prace Komisji Historii Nauki PAU (Proceedings of the PAU Commission on the History of Science). In June 2016 Prace Komisji Historii Nauki PAU 2015, vol. XIV was issued. Following the legal decision with effect from 4 July 2016 the journal, while maintaining the continuity of its publication, has been renamed to Studia Historiae Scientiarum. Since June 2016 the journal has a new website with an editorial panel on the Scientific Journals Portal. At the same time it still uses the existing website on the PAUPortal. In November 2016 Studia Historiae Scientiarum 2016, vol. 15 was issued.
Year
Volume
15
Pages
11–16
Physical description
Dates
published
2016
References
  • FUCHS Christian, SANDOVAL Marisol 2013: The diamond model of open access publishing: Why policy makers, scholars, universities, libraries, labour unions and the publishing world need to take noncommercial, non-profit open access serious. TripleC: Communication, Capitalism & Critique 11(2), ss. 428–443. Publikacja dostępna online: http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/3078 (dostęp: 23.11.2016).
  • KOKOWSKI Michał 2014: Od Redakcji. Prace Komisji Historii Nauki PAU 13, ss. 5–6. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-1.pdf (dostęp: 23.11.2016).
  • KOKOWSKI Michał 2015: Ewolucyjna transformacja Czasopisma. Część 2 Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, ss. 5–7. Publikacja dostępna online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-1.pdf (dostęp: 23.11.2016).
  • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2015: Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Część B Wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu impact factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014ff4be38.pdf (dostęp: 23.11.2016).
  • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2016a: Kwestia zmiany nazwy czasopisma naukowego przy zachowaniu ciągłości merytorycznej i specyfiki czasopisma, a ciągłość punktacji starego i nowego czasopisma (korespondencja mailowa Autora z MNiSW z 5–7 stycznia 2016 r.). Publikacja dostępna online: http://pau.krakow. pl/PKHN-PAU/PKHN-PAU-zmiana-nazwy-czasopisma-ciagloscpunktacji. pdf (dostęp: 23.11.2016).
  • MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW) 2016b: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Publikacja dostępna online: http://www.nauka.gov. pl/g2/oryginal/2016_07/126cc9965db69987a799154c9ac8a22b.pdf (dostęp: 23.11.2016).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09b5a2f0-4da9-4f43-bc15-3965faf9af72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.