PL EN


2014 | 184 | 124-133
Article title

Integracja Ukrainy z UE. Zagrożenia utrudniające poprawne ułożenie stosunków polsko-ukraińskich

Content
Title variants
EN
Integration of Ukraine with the EU. Hazards Intefering the Correct Polish-Ukrainian Relations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska dąży do poprawnego układania stosunków ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Jakość wzajemnych relacji polsko-ukraińskich jest szczególnie istotna z uwagi na ich bezpośredni związek z bezpieczeństwem i stabilnością w Europie Środkowo- -Wschodniej. Pomimo czynionych licznych wysiłków na rzecz wsparcia Ukrainy w jej drodze reform przez stronę polską w dalszym ciągu istnieją czynniki destabilizujące, na które strona polska ma ograniczony wpływ.
EN
Poland seeks correct stacking relations with all its neighbours. The quality of mutual Polish-Ukrainian relations is particularly important because of its direct relationship with the security and stability in Central and Eastern Europe. Despite numerous efforts being made to support Ukraine in its path of reform by the Polish side there are still destabilizing factors.
Year
Volume
184
Pages
124-133
Physical description
Contributors
References
  • Czy Ukraina powinna przystąpić do Unii Europejskiej? listopad 2002, http://www.razumkov.org.ua/eng/poll.php?poll_id=387 (3.08.2012).
  • Czy Ukraina powinna przystąpić do Unii Europejskiej? kwiecień 2010, http://www.gfk.ua/ public_relations/press/press_articles/005859/index.ua.htm (3.08.2012).
  • Gibas-Krzak D., Ukraina między Rosją a Polską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
  • http://www.coface.fr/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/Training/fr_FR/pag es/home/carte-loupe/center_EN# (1.06.2012).
  • http://www.emergingmarkets.org/Article/3032842/Ukraine-risks-pariah-status-EBRDwarns. html?LS=EMS654126 (1.06.2012).
  • http://www.kuke.com.pl/aktualnosci.php?news_id=391 (1.06.2012).
  • Kaczmarski M., Polska Polityka Wschodnia na tle Polityki Wschodniej Unii Europejskiej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, http://csm.org.pl (11.06.2012).
  • Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego i Rady: Podsumowanie europejskiej polityki sąsiedztwa 2009, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2010/sec10_513 _en.pdf (2.08.2012).
  • Pełczyńska-Nałęcz K., Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sąsiadów, Prace OSW, nr 36, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09b7e3e6-0825-470b-bab9-9d5ecb626c37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.