PL EN


2014 | 17 | 3(64) | 54-60
Article title

Wymiana barterowa w XXI wieku

Title variants
EN
Barter in the XXI century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Barter to najstarszy system ekonomiczny. Bezpośrednia wymiana barterowa towar za towar zwana również barterem klasycznym funkcjonowała przed wymyśleniem pieniądza. Pierwsze systemy barterowe zostały powołane do życia jako narzędzie ekonomiczne, służące do walki z kryzysem gospodarczym. Współczesne platformy barterowe działają w oparciu o podobne zasady, jednak korzystają z wiedzy i doświadczeń oraz innowacji komunikacyjno-technologicznych. Systemy barterowe z XX wieku stanowiły odpowiedź na kryzysy gospodarcze i deficyt pieniędzy w gospodarce. Współczesny barter wielostronny jest narzędziem współpracy zwiększającym możliwości poszczególnych przedsiębiorstw. Wielostronna wymiana barterowa stosowana jest w komercyjnym handlu barterowym, jako narzędzie typu „business to business” (b2b), gdzie transakcje przeprowadzane są elektronicznie za pośrednictwem internetu w dowolnym miejscu na świecie, bez ograniczeń czasowych. Barter wielostronny służy uczestnikom do zdobywania klientów, stosuje metody przyczyniające się do wzrostu sprzedaży, oszczędzania gotówki, sprzedaży zapasów, prowadzenia działań marketingowych bez dużych nakładów finansowych, dzięki współpracy może przyczyniać się do poprawy sytuacji ekonomicznej społeczności lokalnych.
EN
: Barter (exchange trade, reciprocal trade) is the oldest economic system. Direct trade exchanging one commodity for another, also known as classic barter, functioned before money was invented. First trade systems were created as tools for fighting economic crises. Contemporary trade exchanges operate on similar principles, but they utilize modern knowledge, experience and innovations in communication technology. Barter systems of XX century were established to respond to economic crises and deficit of cash in economy. Contemporary multilateral barter is a mean of cooperation increasing possibilities of individual businesses. Multilateral barter exchange is used in commercial trade as “business to business” (b2b) tool, where transactions are made electronically with internet as medium, in any place around the world, without time limit. Multilateral barter serves participants to find clients, uses methods contributing to growth of sales, savings of cash, clearance sale of stock, perform marketing without big expenditures, and due to cooperation it may contribute to improvement of local economies and welfare of local communities.
Year
Volume
17
Issue
Pages
54-60
Physical description
Dates
published
2014-10
Contributors
  • Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie, Wydzial Nauk Historycznych i Spolecznych, Instytut Socjologii, ul. Woycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09b89ac5-ec66-496e-9694-8b30ea86d48a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.