PL EN


2012 | 1(4) | 51-68
Article title

Problemy intertemporalne w prawie administracyjnym a zagadnienie retroaktywności prawa

Content
Title variants
EN
Intertemporal Issues in Administrative Law and Concept of Retroactivity in Law
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In essence, this study aims at presenting basic intertemporal problems of administrative law. These problems are extremely complex and, despite a commonly held view on the alleged poorer theoretical issues in the field of administrative law, intertemporal issues in administrative law demonstrate an even greater level of complexity compared with such a well-developed discipline as civil law. This state of affairs stems from the very nature of this branch of law. Presumably, this is why within the field of administrative law we may encounter application of not only all basic descriptive principles of administrative law, but also of those principles that are particular in a certain aspect (e.g. the principle of validity, the principle of lex mitior retro agit). It is equally important to mention that intertemporal decisions are made also in the field of administrative law; the content of these decisions is only partially (if at all) determined by positive law.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych problemów intertemporalnych prawa administracyjnego. Problemy te są niezwykle złożone, a mimo potocznej opinii głoszącej, że w prawie administracyjnym rzekomo zagadnienia te są uboższe, kwestie intertemporalne w prawie administracyjnym wykazują jeszcze wyższy stopień skomplikowania w porównaniu z tak dobrze rozwiniętą dyscypliną, jaką jest prawo cywilne. Ten stan rzeczy wynika z samej natury tej gałęzi prawa. Można przypuszczać, że właśnie dlatego na polu prawa administracyjnego możemy napotkać zastosowanie nie tylko wszystkich podstawowych zasad opisowych prawa administracyjnego, ale także tych zasad, które są szczególne w pewnym aspekcie (np. zasady aktualności, zasady lex mitior retro agit). Równie ważnym jest, by wskazać, że decyzje intertemporalne są podejmowane także na gruncie prawa administracyjnego; ich treść jest tylko częściowo (jeśli w ogóle) wyznaczona przez prawo pozytywne.
Year
Volume
Pages
51-68
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09c04c8d-8da6-409d-96c8-ba926a6f8602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.