PL EN


2012 | 10 | 129-140 (12)
Article title

PROBLEM WOLNOŚCI PARTII POLITYCZNYCH W MATERIAŁACH PRZYGOTOWAWCZYCH „ODRODZONEJ” PPS DO PRAC NAD PROJEKTEM KONSTYTUCJI

Content
Title variants
EN
THE PROBLEM OF POLITICAL PARTIES’ FREEDOM IN THE PREPARATORY MATERIALS OF THE “REBORN” PPS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The politicians of the Polska Partia Socjalistyczna (PPS) believed that the adoption of the Constitution was one of the most important and the most urgent tasks of the Polish Seym (Polish Parliament) elected on 19 January, 1947. Immediately, in the spring of that year, the authorities of the PPS started the inner-PPS works to get ready the party’s politicians for the constitutional debate and to help them to develope a position on important issues of the future of the Polish political system. The party officials asked the theorists of the constitutional law and the practitioners dealing with the social and state problems to prepare elaboration concerning chosen political issues which were part of their interests. Konstanty Grzybowski and Michał Szuldenfrei wrote articles about freedom of founding and functioning of political parties which had key importance in regard to the system existence. The authors of both texts supported the constitutional regulation of the status of political parties what was not positively accepted among the contemporary liberal groups. Both Grzybowski and Szuldenfrei believed that in the situation in Poland in 1947, which was a transitional period characterized by the existence of strong antisystemic opposition, it was necessary to regulate political parties and restrict the freedom of their founding and functioning.
Year
Issue
10
Pages
129-140 (12)
Physical description
Contributors
 • Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Archiwum Akt Nowych (dalej i w tekście: AAN), O/VI, 235/XI-4, Stenogram zebrania kandydatów na posłów PPS w dniu 3 I 1947 r.
 • AAN, O/VI, 235/XXIV-4, Protokoły posiedzeń Prezydium Klubu Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów.
 • AAN, O/VI, 235/XXIV-15, K. Grzybowski, Statut partii politycznych.
 • AAN, O/VI, 235/XXIV-15, M. Szuldenfrei, Statut partii politycznych.
 • AAN, O/VI, 235/XXIV-15, Odpowiedź M. Jaroszyńskiego na propozycję PPS.
 • AAN, O/VI, 235/XXIV-15, Opracowanie tematów konstytucyjnych.
 • Bardach J., 2000, Pasje uczonego. Rzecz o Konstantym Grzybowskim [w:] Konstanty Grzybowski – myśliciel sceptyczny, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków.
 • Ciesielski S., 1986, Niepodległość i socjalizm. Tradycja w myśli politycznej polskiego ruchu socjalistycznego w latach 1939–1940, Warszawa.
 • Kozub-Ciembroniewicz W., 2000, Konstanty Grzybowski, uczony, homo politicus [w:] Konstanty Grzybowski – myśliciel sceptyczny, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków.
 • Projekt uchwały programowej XXVI Kongresu PPS dotyczącej zagadnień społecznoustrojowych [w:] Materiały i studia z najnowszej historii Polski, t. 2, Warszawa 1965.
 • Uchwała Prezydium Krajowej Rady Narodowej w sprawie stronnictw politycznych podjęta na posiedzeniu w dniu 30 października 1945 r. [w:] Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944–1947, wybór,wstęp i oprac. J. Kochanowski, Warszawa 1995.
 • Uchwała Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej z dnia 30 czerwca 1947 roku, „Przegląd Socjalistyczny” 1947, nr 7–8.
 • Zakrzewska J., 1989, Krajowa Rada Narodowa [w:] Historia sejmu polskiego, t. III: Polska Ludowa, red. A. Ajnenkiel, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09c29bf9-9a2d-4f45-95e1-65eb90e7f9be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.