PL EN


2013 (R. XII) | 3(49) | 7-20
Article title

Pokolenie- wymiar osobowy i społeczny

Authors
Title variants
EN
Generation–personal and social dimension
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia bieg ludzkiego życia. Rysuje w perspektywie historycznej społeczne role dzieciństwa, młodości, wieku dojrzałego i starości. Przedstawia tez relacje między pokoleniami. Raz czyni to w konwencji konfliktu pokoleń, konfliktu interesów. Raz w konwencji koniecznej symbiozy. W konkluzji artykuł ukazuje znaczenie wychowania dla właściwego rozwoju osobniczego oraz budowania właściwych relacji międzypokoleniowych.
EN
The article presents the course of human’s life. Describes – from a historical perspective – social roles of childhood, youth, adulthood and old age. Presents relations between generations too. On the one hand it’s being done as a generations conflict, conflict of interest. On the other hand it’s being done from a perspective of necessary coexisting. As a conclusion article shows the important role of education for appropriate progress of individuals and for good inter-generational relations.
Issue
Pages
7-20
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Bauman Z. Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wyd. „sic” s.c. Warszawa 2006
 • Błuszkowski J. Stereotypy a tożsamość narodowa, Wyd. „Elipsa”, Warszawa 2005
 • Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Wyd. WAM,
 • Kraków 2002.
 • Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, red. W. Wesołowski,
 • J. Włodarek, Wyd. naukowe „Scholar”, Warszawa 2005
 • Małe struktury społeczne, red. I. Machaj, Wyd. UMCS, Lublin 1999
 • Młodzież – Kultura – Tożsamość, red. T. Bajkowski, K. Sawicki, Wyd. Trans Humana
 • Białystok 2012
 • Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski, wyd. naukowe
 • „Scholar”, Warszawa 2006.
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI w. red. M. Marody,
 • Wydaw. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09c66f1f-53ec-4621-ae16-f68f69f02c1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.