PL EN


2019 | 1(23) | 29-43
Article title

Naród – region – literatura: miejsca wspólne

Content
Title variants
EN
Nation – region – literature: common areas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The multifaceted, complex and historically variable relationships between the nation, the region and literature can be discussed from various points of view. In the paper, I focus on two aspects. The first one concerns the intertwining of national and regionalist ideas and its impact on the development of literary re-gionalism. The other one concerns regional literature as such and its contribu-tion to the creation of a national narrative. In the paper, I demonstrate that the reference to the national context makes it possible to track once again the de-velopment of literary regionalism, as well as read regional works anew. This is linked to the contemporary revaluation of regional works and its treatment as an important voice in the debate on the civil society and the nation.
Contributors
 • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska
References
 • Anderson B., 2008, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. Amsterdamski S., Kraków.
 • Arthur J., 2013, Violet America. Regional Cosmopolitanism in U.S. Fiction Since the Great Depression, Iowa City.
 • Browarny W., [b.d.], Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska [maszynopis].
 • Crow C.L., 2003, Introduction, in: Crow C.L., ed., A Companion to The Regional Literatures of America, Hoboken, NY.
 • Dainotto R.M., 1996, „All the Regions Do Smilingly Revolt”: The Literature of Place and Region, „Chicago Journals”, Vol. 22, No. 3, Spring.
 • Dainotto R.M., 2000, Place in Literature. Region. Culture. Communities, Ithaca, NY.
 • Fetterley J., Pryse M., 2003, Writing out of Place. Regionalism, Woman, and American Literary Culture, Urbana–Chicago.
 • Fisher P., 1991, Introduction, in: Fisher P., ed., The New American Studies: Essays from Representation, Berkeley–Los Angeles–Oxford.
 • Foote S., 2001, Regional Fictions: Culture and Identity In Nineteenth¬ Century American Literature, Madison.
 • Foote S., 2003, The Cultural Work of American Regionalism, in: Crow C.L., ed., A Companion to The Regional Literatures of America, Hoboken, NY.
 • Gieba K., 2018, Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu, Kraków.
 • Gregory D., 2009, Antropography, in: Gregory D., Johnston R., Pratt G. et al., ed., The Dictionary of Human Geography, Oxford.
 • Herbert Z., 2008, Przemiany Liwiusza, w: Herbert Z., Wiersze zebrane, oprac. Krynicki R., Kraków.
 • Jasiński R., 1964, Dymy wyższe nad dęby. Opowiadania z dziejów Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra.
 • Jasiński R., 1967, Mieczem i krzyżem, Zielona Góra.
 • Joseph P., 2007, American Literary Regionalism in a Global Age, Baton Rouge, LA.
 • Kłoskowska A., 1996, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa.
 • Koniusz J., oprac. i wyb., 1970, Złota dzida Bolesława: podania, legendy i baśnie Ziemi Lubuskiej, Poznań.
 • Kronika paryska, 1884, „Biblioteka Warszawska”, t. II, s. 270–292.
 • Lutz T., 2004, Cosmopolitan Vistas. American Regionalism and Literary Value, Ithaca–London.
 • Mikołajczak M., 2012, „Szli na Zachód osadnicy…”. Rola metaforyki przestrzennej w tworzeniu mitologii Ziemi Lubuskiej, w: Konończuk E., Sidoruk E., red., Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, Białystok.
 • Mikołajczak M., 2014, Geografia wyobrażona w służbie powojennej polityki miejsca. Przypadek arkadii lubuskiej, w: Kalinowski D., Kuik-Kalinowska A., Mikołajczak M., red., Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, Kraków.
 • Miłosz C., 2016, Sens regionalizmu, w: Chojnowski Z., Mikołajczak M., red., Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, Kraków.
 • Pakuszta E., 1954, Kartki z Ziemi Lubuskiej, Warszawa.
 • Patkowski A., 2016, Idee przewodnie regionalizmu, w: Chojnowski Z., Mikołajczak M., red., Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, Kraków.
 • Prokop - Janiec E., 2004, Literatura i nacjonalizm. Twórczość krytyczna Zygmunta Wasilewskiego, Kraków.
 • Skwarczyńska S., 2016, Kierunek geograficzny (kierunek naukowy i regionalistyczny), w: Chojnowski Z., Mikołajczak M., red., Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, Kraków.
 • Zaprucki J., 2006, Geneza i charakter pojęcia „Heimat”. Rys historyczny niemieckiej literatury ojczyźnianej, w: Zaprucki J., Kultura reminiscencji – reminiscencje kultury. Motyw małej ojczyzny w twórczości Siegfrieda Lenza, Horsta Bienka i Johannesa Bobrowskiego, Jelenia Góra.
 • Zarycki T., 2008, Polska i jej regiony a debata postkolonialna, w: Dajnowicz M., red., Oblicze polityczne regionów Polski, Białystok.
 • Żeromski S., 1928, List o regionalizmie, „Kurier Wileński”, nr 60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09c67821-bbd2-4cc2-ac16-8b38627a2d8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.