PL EN


Journal
2015 | 95 | 1-2 | 92-105
Article title

Polskie językoznawstwo polonistyczne wobec odmian stylowych języka narodowego po 1989 roku

Authors
Title variants
EN
Polish linguistic research on stylistic variants of Polish after 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu autor przedstawia kilka najważniejszych modeli teoretycznych dotyczących wewnętrznej dyferencjacji stylowej powojennej polszczyzny, stwierdzając w konkluzji, że wielość istniejących w tej kwestii stanowisk uniemożliwia przyjęcie jednolitego schematu typologicznego zróżnicowania współczesnej polszczyzny. W dalszej części artykułu autor w sposób sprawozdawczy przedstawia osiągnięcia polskiego językoznawstwa polonistycznego w zakresie badań nad odmianami stylowymi polszczyzny po 1989 roku. W szczególności uwzględnione zostały badania nad następującymi stylami: potocznym, naukowym, artystycznym, urzędowym, religijnym i publicznym mówionym.
EN
In the first part of the article the author describes some of the major theoretical approaches relating to the stylistic differentiation of the post-war Polish language. The author finally concludes that the multiplicity of the so-far presented models makes it impossible to adopt a uniform typological scheme of the stylistic differentiation of contemporary Polish. In the following parts of the article the author presents in a reporting manner the most significant accomplishments of Polish post-1989 linguistics in the field of research on particular stylistic variants of Polish, focusing especially on the studies devoted to the following styles: colloquial, scientific, artistic, official (formal), religious and public spoken (rhetoric).
Journal
Year
Volume
95
Issue
1-2
Pages
92-105
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09c98345-e561-457c-b4f1-ec3a06e28c1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.