PL EN


Journal
2015 | 2(39) | 137–154
Article title

Homo orans. Między mową a milczeniem

Authors
Content
Title variants
EN
Homo orans. Between speech and silence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie aktu modlitwy jako wydarzenia, które dokonuje się na dwóch podstawowych biegunach, jakimi są mowa i milczenie. W pierwszej kolejności artykuł analizuje fenomen mowy, określa jej warunki, wskazując przede wszystkim na dystans i bliskość. Analizuje również skupienie i kontemplację oraz poczucie tego, co niewysłowione, jako różne warianty modlitewnego milczenia. W artykule został również podkreślony paradoks, iż modlitewny dialog może opierać się na wzajemnym milczeniu Boga i człowieka. Artykuł wskazuje ponadto, że dialektyka mowy i milczenia określa w modlącym się człowieku sposób samorozumienia oraz sposób rozumienia Boga. Z jednej strony Bóg jest Kimś niewysłowionym, z drugiej strony istnieje religijna konieczność wysławiania Boga.
Journal
Year
Issue
Pages
137–154
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001.
 • Balthasar H. U. von, Teodramatyka, t. 2: Osoby dramatu, cz. 1: Człowiek w Bogu, przeł. W. Szymona, Kraków 2006.
 • Buber M., Ja i ty, przeł. J. Doktór, Warszawa 1992.
 • Ebner F., Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, przeł. K. Skorulski, Warszawa 2006.
 • Gogola J. W., Od Objawienia do zjednoczenia. Wykład teologii modlitwy, Kraków 2005.
 • Heschel A. J., Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości, przeł. A. Gomola, wstęp H. Dresner, Poznań 2001.
 • Heschel A. J., Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu, przeł. A. Gorzkowski, Kraków 2007.
 • Kant E., Religia w obrębie samego rozumu, tł. A. Bobko, Kraków 2007.
 • Kłoczowski A., Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów 2004.
 • Koehler L., Journal of Semitic Studies, Manchester 1956.
 • Levinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 2000.
 • Marcel G., Dziennik metafizyczny, przeł. E. Wende, Warszawa 1987.
 • Marcel G., Tajemnica bytu, przeł. M. Frankiewicz, Kraków 1995.
 • Marchetti A., Zarys teologii życia duchowego, przeł. J. F Bielecki, cz. 2, Kraków 1996.
 • Nédoncelle M., Prośba i modlitwa. Notatki fenomenologiczne, tł. M. Tarnowska, Kraków 1995.
 • Przybyłowski J., Robek E., Teologia modlitwy. Kto się modli, ten się zbawia, Ząbki 2004.
 • Rusecki M., Istota i geneza religii, Warszawa 1989.
 • Scherwin B. L., Abraham Joshua Heschel, przeł. M. Kapera, Kraków 2003.
 • Sochoń J., Bóg i język, Warszawa 2000.
 • Tarnowski K., Ku absolutnej ucieczce. Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela, Kraków 1993.
 • Titus Flavius Clemens, „Kobierce” (VII 39, 6).
 • Zdybicka Z., Religia i religioznawstwo, Lublin 1988.
 • Welte B., Filozofia religii, przeł. G. Sowiński, Kraków 1996.
 • Welte B., Modlitwa jako mowa, przeł. G. Sowiński, „Znak” 1995 nr 12, s. 18–32.
 • Węcławski T., Wspólny świat religii, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09ca0f64-17a3-4c57-bf2c-7240bc10f5da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.