PL EN


2018 | 2 | 195-208
Article title

Wizyty prymasa polski Kard. Józefa Glempa na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Visits of Cardinal józef Glemp, the primate of Poland, in the metropolitan archdiocese of Szczecin-Kamień
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prymas Polski kard. Józef Glemp w duchu swoich wielkich poprzedników – kard. Augusta Hlonda i kard. Stefana Wyszyńskiego – również często odwiedzał Pomorze Zachodnie. Wizyty te miały zarówno charakter służbowy, jak i prywatny, co wynikało z obowiązku bycia metropolitą tych ziem w latach 1981–1992, ale także z troski o tutejszy Kościół. Na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej prymas był aż 16 razy: jako metropolita szczecińsko-kamieński 7 razy i 9 razy, jako kustosz relikwii św. Wojciecha i arcybiskup metropolita warszawski. Wizyty te miały różny wymiar, a związane były miedzy innymi z pielgrzymką papieża Jana Pawła II w Szczecinie, z konferencjami Episkopatu Polski, uroczystościami religijnymi, kulturowymi i odwiedzinami prywatnymi. Wizytował w tym czasie miasta: Szczecin (15 razy), Kamień Pomorski (2 razy), Wolin (1 raz) i Trzebiatów (1 raz). Zachęcał mieszkańców Szczecina i Pomorza, by na „krawędzi naszej Rzeczypospolitej” troszczyli się o wzrost wiary, sprawiedliwości i miłość na wzór Maryi – patronki archidiecezji. W dowód wdzięczności za całość posługi na rzecz Kościoła szczecińsko-kamieńskiego Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga uhonorował kard. Józefa Glempa Orderem św. Ottona z Bambergu.
EN
Cardinal Józef Glemp, the Primate of Poland, in the spirit of his great predecessors – Cardinal August Hlond and Cardinal Stefan Wyszyński – also often visited Western Pomerania. These visits were both of business and private nature, which resulted from the obligation of being the Metropolitan Bishop of these lands in the years 1981-1992 as well as his concern for the local Church. He was up to 16 times in the Szczecin-Kamień Diocese: 7 times as the Metropolitan Bishop of the Szczecin-Kamień Diocese and 9 times as the Custodian of the Relics of St. Adalbert and the Metropolitan Archbishop of Warsaw. These visits were of different dimension and were associated with pilgrimages of the Pope John Paul II in Szczecin, Polish Episcopal Conferences, religious ceremonies and cultural events, and private tours. At this time, he visited four cities: Szczecin (15 times), Kamień Pomorski (2 times), Wolin (1 time) and Trzebiatów (1 time). He encouraged the residents of Szczecin and inhabitants of Pomerania to take care of the growth of faith and love at “the brink edge of our Republic” following the way of Mary – a patron of the Archdiocese. In gratitude for the whole service to the Szczecin-Kamień Church, the Szczecin-Kamień Metropolitan Archbishop Andrzej Dzięga honoured Cardinal Józef Glemp with the Grand Order of Saint Otto of Bamberg.
Year
Issue
2
Pages
195-208
Physical description
Contributors
References
 • Archiwum parafii pw. Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie, Kronika parafii.
 • Cywiński Z.P., Prymas Polski kard. Józef Glemp na Osiedlu Bukowym, „KnOiB-Niedziela” 43 (2007), s. I i III.
 • Czerner M., Kronika Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–1992, Koszalin 1995.
 • Duchowni przyjechali w siedmiu samochodach, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1–2 (1967), s. 8.
 • Dziuba A.F., Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, w: Księga Jubileuszowa Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie 1602–2002, red. P. Podeszwa, W. Polak, Gniezno 2002, s. 187–194.
 • Glemp J., „Gdy powtórnie przyjdę”, „Prezbiterium” 11–12 (1997), s. 350–354.
 • Glemp J., „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”, Prezbiterium” 7–8 (1995), s. 246–249.
 • Glemp J., Caritati in Iustitia. Czynności pasterskie 1996–2000, Warszawa 2002.
 • Glemp J., Czyńcie ziemię świętą, „Prezbiterium” 6–10 (1985), s. 176–181.
 • Glemp J., Nauczanie pasterskie 1981 –1982, Poznań 1988.
 • Glemp J., Nauczanie pasterskie 1985, Poznań 1989.
 • Glemp J., Nauczanie pasterskie 1988, Poznań 1994.
 • Glemp J., Nawiedzenie niosące miłosierdzie Boże, „Prezbiterium” 9–10 (1991), s. 255–259.
 • Glemp J., Rozwijać Kościół dzień po dniu. Czynności pasterskie 2001–2007, Warszawa 2011.
 • Glemp J., Z krzyża płynie życie, „Prezbiterium” 1–3 (1988), s. 8–13.
 • Homilia ks. arcybiskup Józefa Glempa prymasa Polski wygłoszona podczas uroczystości X-lecia diecezji w katedrze św. Jakuba w Szczecinie w dniu 27 V 1982 r., „Prezbiterium” 7–8 (1982), s. 244–249.
 • Ingres pierwszego biskupa szczecińsko-kamieńskiego do katedry św. Jakuba w Szczecinie, „Prezbiterium” 1–2 (1973), s. 31–44.
 • Kołodziejski P., To już 65 lat, „KnOiB-Niedziela” 20 (2010), s. II.
 • Komunikat z 207 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, „Prezbiterium” 6–10 (1985), s. 143–146.
 • Mielczarek P., Uroczystości 975-lecia istnienia metropolii w Gnieźnie oraz powstania biskupstwa w Kołobrzegu, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 3 (1975), nr 12, s. 331–340.
 • Mielczarek P., Uroczystość konsekracji ks. Biskupa pomocniczego Tadeusza Werno, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 2 (1974), nr 7, s. 191–199.
 • Mielczarek P., Z pobytu J. E. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski w Koszalinie, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 3 (1975), nr 12, s. 351–354.
 • Millenium Diecezji Gorzowskiej, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 1–2 (1967), s. 1–39.
 • Msza św. inauguracyjna obchodów 750-lecia nadania praw miejskich Szczecinowi, „Prezbiterium” 3–4 (1993), s. 116–119.
 • Nitecki P., Kardynałowie Kościoła w Polsce, Częstochowa 1999.
 • Offmański A., Uroczysta sesja Episkopatu Polski z okazji 850-lecia Chrztu Pomorza Zachodniego (Szczecin, 7 września), „Prezbiterium” 9–11 (1974), s. 34–40.
 • Program wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Szczecinie 11 VI 1987, „Prezbiterium” 4–6 (1987), s. 29.
 • Prokop K.R., Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej, Kraków 1998.
 • Prymas August Hlond budowniczy polskiej administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, w: Doniosłe dziedzictwo. Sługa Boży, prymas August Hlond –duszpasterz i mąż stanu. Z dziejów parafii św. Ottona w Pyrzycach, red. Z. Rakiej TChr, Pyrzyce–Szczecin 2015, s. 29–54.
 • S.K., Z życia diecezji, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 5 (1977), nr 7–8, s. 233–238.
 • Uroczystości w katedrze św. Jakuba w dniu 27 VI 1982 r., „Prezbiterium” 7–8 (1982), s. 237–238.
 • Uroczystość ku czci św. Wojciecha. Szczecin, 23 kwietnia 1991 r., „Prezbiterium” 3–4 (1991), s. 102–104.
 • Wejman G., Abp Zygmunt Kamiński doktorem honoris causa, „KnOiB-Niedziela” 45 (2009), s. I i III.
 • Wejman G., Kardynał Stefan Wyszyński w procesie organizacji Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, w: Stefan Kardynał Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim, red. ks. A. Ziejewski, ks. G. Wejman, Szczecin 2013, s. 45–69.
 • Wejman G., Nowe sanktuarium, „KnOiB-Niedziela” 39 (2010), s. I i III.
 • Wejman G., Ostatnie pożegnanie, „KnOiB-Niedziela” 21 (2010), s. II i VI.
 • Wejman G., Romatowski T., Prymas Polski w Szczecinie, „KnOiB-Niedziela” 45 (2009), s. II.
 • Wizyta prymasa Polski u ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego, „Prezbiterium” 1–2 (1973), s. 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09cbee3a-194d-498f-a6c2-92a9a3dc46dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.