PL EN


2013 | 22 | 49-61
Article title

Różnica – demokracja - edukacja. O potrzebie edukacji antydyskryminacyjnej

Content
Title variants
EN
Diference – Democracy – Education. Te necessity of anti-discriminatory education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish society is becoming more and more socially and culturally diversifed. Diferent dimensions of the social diversity include the following: nationality, ethnic origin, religion, gender, sexuality, age or disability. All of these factors are increasingly seen by Poles as a sort of menace. Referring to the concept of the “diference” the authors pose questions about the transformation of the Poles’ mentality as well as the shape of the Polish democracy. Tey also put forward the notion of anti-discriminatory education which is analyzed as one of the most fundamental democratic values.
Year
Volume
22
Pages
49-61
Physical description
Contributors
References
 • Balczyńska-Kosman A. (2013), Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 2, www.ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/ssp-2013-2-143-154.pdf [6.11.2013]
 • Bobako M. (2010), Demokracja wobec różnicy, Poznań
 • Czapiński J., Panek T. (red.), (2011), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa
 • Dahl R. (2000), O demokracji, Kraków
 • Domański H. (2010), Podstawowe tendencje w stratyfkacji społecznej: Polska 1982-2008,[w:] P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Kulturowe aspekty struktury społecznej.Fundamenty, konstrukcje, fasady, Warszawa
 • Gliński P. (2010), Podział kulturowy: fragmentaryzacja czy rozpad?, [w:] P. Gliński, I. Sadowski, A. Zawistowska (red.), Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty, konstrukcje, fasady, Warszawa
 • Inglehart R. (2005), Pojawienie się wartości postmaterialistycznych [w:] P. Sztompka, M. Kucia Fundamenty, konstrukcje, fasady, Warszawa
 • Koczanowicz L. (2011), Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach, Kraków
 • Krzysztofek K. (2010), Tolerancja i nietolerancja: kilka pytań i hipotez badawczych,[w:] I. Jakubowska-Branicka, O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, Warszawa
 • Osiatyński W. (2010), A gdyby tobie zabroniono być sobą, [w:] P. Pacewicz, M. Konarzewska (red.), Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu, Warszawa
 • Postawy wobec demokracji, jej rozumienie i oceny, CBOS, 2010, pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_060_10.PDF [6.11.2013]
 • Reykowski J. (1993), Psychologiczne antynomie demokracji, [w:] Z. Ratajczak (red.), Kolokwia psychologiczne, Warszawa
 • Schwan G., Holzer J., Lavabre M. C., Schwelling B. (red.), (2008), Demokratyczna tożsamość polityczna. Niemcy, Polska, Francja, Warszawa
 • Szczerski K. (2012), Kapitał empatii. Cztery wymiary budowania wspólnoty w przestrzeni publicznej [w:] J. Szomburg (red.), Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski, Gdańsk
 • Tocqueville de A. (1976), O demokracji w Ameryce, Warszawa
 • Wnuk-Lipiński E., Bukowska X. (2012), Dwadzieścia lat polskiego społeczeństwa (nie)obywatelskiego, [w:] B. W. Mach (red.), Jakość naszej demokracji, Warszawa
 • Żuk P. (2007), Struktura a kultura, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09df1fd6-44d1-408d-9cad-662f6955a515
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.