PL EN


2019 | 1(96) | 41-48
Article title

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA ŚWIECIE W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

Content
Title variants
EN
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE WORLD IN A HISTORICAL PERSPECTIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In order to understand the existence of non-governmental organizations that exist and develop in civil society, it is necessary to trace their origins by reaching out to historical sources. And that's why to appreciate the fact of their existence and their role in maintaining social bonds, and consequently in consolidating democracy.
Year
Issue
Pages
41-48
Physical description
Dates
published
2019-09-10
Contributors
References
 • 1. Halszka-Kurleto M., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Warszawa 2008.
 • 2. Jäger A., Diakonia jako przedsiębiorstwo. O niektórych aspektach zarządzania w kościelnym obszarze non profit, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2004.
 • 3. Kretek H.A., Teoria i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, [w:] D. Gierszewski, H. Kretek Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2015, s. 53-62.
 • 4. Lis R., Histeria, feminizm i psychoanaliza, „Gazeta Wyborcza - Wysokie obcasy”, www.wysokieobcasy.pl, 28.12.2000 r. (dostęp: 31.07.2012).
 • 5. Leś E., Organizacje niezależne w Polsce i na świecie, [w:] M. Załuska, J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998, s.139.
 • 6. Łoposzko T., Trybunat Publiusza Klodiusza w świetle źródeł i historiografii, Warszawa 1974.
 • 7. Organizacje pozarządowe - podstawowe informacje, Białystok 2010, www.pes.efort.pl, (dostęp: 12.07.2012).
 • 8. Sane P., Olimpia de Gouges, „Le Monde diplomatique”, Nr 12(34) grudzień 2008.
 • 9. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003, s. 55.
 • 10. Tocqueville A. de, Demokracja w Ameryce, t . 2, cz. 2, rozdz. 5, Kraków 1996, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2005, s. 383.
 • 11. Wawrzyński M., Fundacje w Polsce, Warszawa 1997, s. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-09fc9f68-bcdf-47f0-bcee-c085aecfb79a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.