Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 53 | 2(212) | 135-148

Article title

Professor Gasparski on Design and Entrepreneurship

Authors

Content

Title variants

PL
Poglądy profesora Gasparskiego na temat projektowania i przedsiębiorczości

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of this paper is to combine two fields and show their essential connections. The concerned fields are the theory of design and the proper understanding of business ethics, especially entrepreneurship; both of them are Professor Wojciech Gasparski’s main areas of interest. This is a significant and laudable project because in the modern world business is a key field, yet it is not without its problems, especially ethical problems. Therefore, in the present context I see Gasparski to be an ethicist and axiologist who takes notions like responsibility and the satisfaction of human needs very seriously.
PL
Celem niniejszego artykułu jest połączenie i pokazanie istotnych związków pomiędzy dwoma dziedzinami. Zarówno teoria projektowania oraz właściwie rozumiana etyka biznesu, skoncentrowana wokół przedsiębiorczości – o których tu mowa, stanowią przedmiot zainteresowania profesora Wojciecha Gasparskiego. Omawiane tu połączenie jest ważnym i godnym pochwały projektem, ponieważ we współczesnym świecie biznes jest jedną z kluczowych dziedzin ludzkiej aktywności, jednak niepozbawiony jest problemów, również natury etycznej. Zatem, w przedstawionym kontekście postrzegam Gasparskiego jako etyka i aksjologa, który traktuje takie pojęcia jak odpowiedzialność czy ludzki dobrobyt niezwykle poważnie.

Year

Volume

53

Issue

Pages

135-148

Physical description

Dates

published
2017-07

Contributors

  • University of Helsinki, Finland

References

  • Airaksinen, T., 2012, Desire and Happiness, “Homo Oeconomicus” 29: 393–412.
  • Airaksinen, T., 2014, An Introduction to Desire, “Homo Oeconomicus” 31: 447–461.
  • Brauer, E., 1996, George Eastman, A Biography. Baltimore and London: John Hopkins University Press.
  • Cheney, M., 2001, Tesla: Man out of Time. New York: Touchstone.
  • Gasparki, W.W., Gregory, S.A., Foque, R., Strzalecki, A., 1983, Contemporary History of Design Science, “Praxiology Yearbook” 3: 147–156.
  • Gasparski, W.W., 2010, Entrepreneurship from a Praxiological Point of View, in: W.W. Gasparski and Leo V. Ryan (eds.), Entrepreneurship: Values and Responsibility. New Brunswick and London: Transaction.
  • Girard, R., 1961, Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris: Grasset.
  • Rawls, J., 1971, A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  • Rescher, N., 2014, The Pragmatic Vision. Lanham: Roman & Littlefi eld.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0a050fb5-c132-4f52-a7cc-e38242abf725
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.