PL EN


2017 | 17 | 44 | 1135-1145
Article title

Sustainable Development in the Context of Hard Water Treatment

Content
Title variants
PL
Zrównoważany rozwój w kontekście uzdatniania twardej wody
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The objective of this paper was determination and measurement of the effect on the environment that application of central softening of water from the Grotowice intake can have. In order to carry out the said analyses, two levels of water softening were considered, i.e. up to hardness at the level of 200 mgCaCO3/L and 250 mgCaCO3/L. For this purpose Grotowice intake collecting water with very high hardness was chosen. Several household appliances which use hot water during their work have been selected for analysis. In addition, the required data were collected and an environmental impact assessment has been prepared (carbon dioxide emissions based on energy consumption of individual appliances, the amount of phosphorus emissions present in used detergents, the amount of waste produced after consumption). As shown by the results of the conducted analyses, limitation of the hardness level of water taken at the Water Treatment Station in Grotowice has a significant effect on reduction of emission of contamination to the environment.
PL
Celem analizy było określenie i zmierzenie wpływu na środowisko, jaki może wywrzeć zastosowanie centralnego zmiękczania wody pochodzącej z ujęcia w Grotowicach, do poziomu wody klasyfikowanej jako średnio-twarda. W celu wykonania założonych analiz, w pracy rozpatrzono dwa poziomy zmiękczania wody tj. do twardości na poziomie 200 mgCaCO3/dm3 i 250 mgCaCO3/dm3. Analizy oparto na danych pozyskanych z ujęcia wody w Grotowicach. Do analizy wybrano kilka urządzeń gospodarstwa domowego, które wykorzystują ciepłą wodę podczas swojej pracy. Ponadto zebrano wymagane dane i przygotowano ocenę oddziaływania na środowisko (emisje dwutlenku węgla w oparciu o zużycie energii poszczególnych urządzeń, ilość emisji fosforu w używanych detergentach, ilość odpadów powstających po spożyciu). Jak wykazały wyniki przeprowadzonych analiz, ograniczenie poziomu twardości wody pobieranej przez Stację Uzdatniania Wód w Grotowicach może mieć istotny wpływ na redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
1135-1145
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Opole University of Technology, Poland
 • Silesian University of Technology, Poland
redactor
References
 • Boguniewicz-Zablocka, J.; Klosok-Bazan, I.; Podgorni, E. (2016). Analisys water hardness in Opole water supply system:11-18. Gliwice: International Forum on Current issues in water treatment and water distribution.
 • Dietrich, A.; Garey, A. (2015). Burlingame Maintaining Organoleptic Quality of Drinking Water. Environ. Sci. Technology 49: 708-720.
 • Ferrándiz, J.; Abellán, J.J.; Gómez-Rubio, V.; López-Quílez, A.; Sanmartín, P.; Abellán, C.; Martínez-Beneito, M.A.; Melchor, J.; Vanaclocha, H.; Zurriaga, Ó.; Ballester, F.; Gil, J.M.; Pérez-Hoyos, S.; Ocaña, R. (2004). Spatial analysis of the relationship between mortality from cardiovascular and cerebrovascular disease and drinking water hardness. Environ Health Perspect. 112: 1037–1044.
 • Godskesen, B.; Hauschild. M.; Rygaard, M. (2012). Life cycle assessment of central softening of very hard drinking water. Journal of Environmental Management 105: 83-89.
 • Hofman, J.; Kramer, O; Van Der Hoek, P. (2007). Twenty years of experience with central softening in The Netherlands– Environmental benefits – Costs. Water 21: 21-24.
 • Kowal, A.; Świderska-Bróż M. (2005). Oczyszczanie wody. Warszawa: PWN.
 • Momeni, M.; Gharedaghi, Z.; Mehadi, M.; Pousafala, P.; Mansourian M.(2014). Does Water Hardness Have Preventive Effect on Cardiovascular Disease? Int J Prev Med. 5(2): 159-163.
 • Moon, M.; Van Dijk, J. (2007) Drinking water hardness: Reasons and Criteria for Softening and Conditioning of Drinking Water. London: Global Water Research Coalition.
 • Leurs, L.J.; Schouten, J,; Goldbohm, R.A.; Van Den Brandt, P.A. (2010). Relationship between tap water hardness, magnesium, and calcium concentration and mortality due to ischemic heart disease or stroke in The Netherlands. Environ Health Perspect. 118: 414-420.
 • PGE Mining and Conventional Energy S.A. (2015). PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.: „Deklaracja środowiskowa EMAS Oddział Elektrownia Opole”, wydanie VIII. ("Environmental Statement EMAS Branch Opole Power Plant", edition VIII, 2015) (in Polish).
 • Minister of Development Regulation from 7 July 2016 on detailed requirements on some products due to their negative environmental impact (in Polish) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko Dz.U. 2016 poz. 1187.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a099beb-554a-44f5-b6a2-40fd80993d05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.