PL EN


2016 | 64 | 11: Anglica | 71-86
Article title

Full agreement with coordinate subjects in Polish: Gender resolution rules revisited

Title variants
PL
Nowe ujęcie reguł uzgadniania rodzaju orzeczenia z podmiotem szeregowym w języku polskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the paper is to propose a set of revised gender resolution rules for Polish, based on an interplay between gender and animacy features of conjuncts, which makes a coordinate subject eligible for a given variant of gender agreement with the predicate. Specifically, it is argued that both gender and animacy features of conjuncts can make a coordinate subject eligible for virile or non-virile agreement, or both. The resolution is achieved by the application of a set of four rules capitalising on certain semantic features of conjuncts and the interaction between them within a coordinate subject. The application of the rules restricts agreement possibilities to either virile or non-virile agreement, or makes both possibilities available for a given coordinate subject. In consequence, the proposed revised gender resolution rules have a capacity to capture data that are problematic under the traditional resolution rules for Polish.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zbioru nowych reguł dotyczących uzgodnienia rodzaju podmiotu szeregowego z formą orzeczenia czasownikowego w języku polskim, opartych na wzajemnych oddziaływaniach wartości kategorii rodzaju i żywotności członów podmiotu, które odpowiadają za uzgodnienie danego podmiotu z określoną formą orzeczenia. Według przedstawionej analizy zarówno cechy kategorii rodzaju jak i kategorii żywotności decydują o uzgodnieniu podmiotu szeregowego z orzeczeniem w formie męskoosobowej lub niemęskoosobowej, bądź umożliwiają uzgodnienie podmiotu z obiema tymi formami orzeczenia, co jest efektem zastosowania czterech zaproponowanych reguł i interakcji pomiędzy nimi. W rezultacie omawiany zbiór nowych reguł oferuje możliwość stworzenia bardziej kompleksowego opisu i objaśnienia danych, które stanowią problem w ujęciu tradycyjnych reguł uzgodnienia podmiotu szeregowego z orzeczeniem, głównie z uwagi na uwzględnienie w prezentowanej analizie warunków występowania oboczności w badanych kontekstach w języku polskim.
Year
Volume
64
Issue
Pages
71-86
Physical description
Contributors
References
 • Bogucka, Jadwiga. 2014. “Feature resolution and agreement with coordinated subjects in Polish”. In Complex visibles out there. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language use and linguistic structure, edited by Ludmila Veselovská and Markéta Janebová, 315–331. Olomouc: Palacký University.
 • Corbett, Greville. 1982. “Resolution rules for predicate agreement in the Slavonic languages.” The Slavonic and East European Review 60(3): 347–378.
 • Corbett, Greville. 1983. “The number of genders in Polish.” Papers and Studies in Contrastive Linguistics 16: 83-89.
 • Despić, Miloje. 2016. “Coordinating gender: What can coordinate structure agreement tell us about gender?” Studies in Polish Linguistics 11(1): 1–25.
 • Kramer, Ruth. 2015. The morphosyntax of gender. Oxford: Oxford University Press.
 • Laskowski, Roman. 1999. “Kategorie morfologiczne języka polskiego – Charakterystyka funkcjonalna.” In Gramatyka współczesnego jezyka polskiego. Morfologia, edited by Renata Grzegorczykowa, Roman Laskowski, and Henryk Wróbel, 151–224. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mańczak, Witold. 1956. “Ile jest rodzajów w języku polskim?” Język Polski 36(2): 116–121.
 • Przepiórkowski, Adam, Mirosław Bańko, Rafał Górski, and Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. 2012. Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rappaport, Gilbert. 2011. “Toward a multi-level theory of morphology: How Polish gender works.” In Generative investigations: Syntax, morphology, and phonology, edited by Piotr Bański, Beata Łukaszewicz, Monika Opalińska, and Joanna Zaleska, 166–197. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Saloni, Zygmunt, and Marek Świdziński. 2007. Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Topolińska, Zuzanna. 1984. “Składnia grupy imiennej.” In Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, edited by Zuzanna Topolińska, 301–393. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Willim, Ewa. 2006. Event, individuation and countability. A Study with special reference to English and Polish. Kraków: Jagiellonian University Press
 • Willim, Ewa. 2012a. “Concord in Polish coordinate NPs as Agree.” In Slavic languages in formal grammar. Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, edited by Markéta Ziková and Mojmír Docekal, 233–253. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Willim, Ewa. 2012b. “On the feature valuation/interpretability biconditional in Minimalist Theory. The case of (un)interpretable gender.” In Sound structure and sense, edited by Edmund Gussmann. Eugeniusz Cyran, Henryk Kardela, and Bogdan Szymanek, 761–806. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Zbróg, Piotr. 2012. Składnia podmiotu szeregowego we współczesnym języku polskim. Kraków: Libron.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a1be43e-ce2c-47a2-a307-6777599b7bb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.