PL EN


2017 | 8 | 3 | 163-169
Article title

Percepcja czasu przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w świecie nowych technologii

Content
Title variants
EN
Perception of Time by Professional Teachers in the Word of New Technologies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Umiejętne zarządzanie swoim czasem nabiera szczególnego znaczenia we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli w pracy zawodowej oraz badania nad subiektywną percepcją czasu.
EN
Skillful management of your time is of particular importance in the modern world. The article presents the possibilities of using modern technologies by teachers in professional work and research on subjective perception of time.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
163-169
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, Instytut Przyrodniczo-Techniczny w Zamościu, Polska
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Polska
References
  • Fołtyn, H. (2012). Czas w życiu i pracy. Warszawa: Key Text.
  • Gajda, J. (2015). Zmiany w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu. Pobrane z: https://www.librus.pl/ (15.05.2017).
  • Hreciński, P. (2016). Wypalenie zawodowe nauczycieli. Warszawa: Difin.
  • Zając, B. (2012). Profesjonalny nauczyciel kształcenia zawodowego. Materiały podsumowujące. Skierniewice: Wyd. WSE-H w Skierniewicach.
  • Zimbardo, P., Boyd, J. (2013). Paradoks czasu. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a67eb7c-38c7-4857-aee2-9f2ad754a1fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.