PL EN


2018 | 1 (21) Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – edukacja | 139-148
Article title

O obecności poezji brazylijskiej w Polsce: Carlos Drummond de Andrade

Content
Title variants
EN
On the presence of Brazilian poetry in Poland: the case of Carlos Drummond de Andrade
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the position of Brazilian poetry in the Polish literary system using the examples of translations of poems by Carlos Drummond de Andrade. A library query has proved him to be the Brazilian poet whose works are most frequently translated into Polish. However, he remains little known in Poland, which results from both: lack of the representative publications in the mainstream and the quality of translations.
Contributors
References
 • Andrade C.D. de, 1963, Podając sobie dłonie, przeł. Martuszewski E., „Głos Olsztyński”, nr 200.
 • Andrade C.D. de, 1968, Epigramm, przeł. Szwedo J., „Student”, nr 6–7 (8–9).
 • Andrade C.D. de, 1973, Poesia completa e prosa, Rio de Janeiro.
 • Andrade C.D. de, 1977, Wariatka, przeł. Klave J.Z., w: Klave J.Z., red., Opowiadania brazylijskie, Kraków.
 • Andrade C.D. de, 1980, Epigram dla Emilio Moura; Kochać; Kontredans; Międzynarodowy Kongres Strachu; Smutek w niebie, przeł. Komorowski A., „Nowy Wyraz”, nr 4.
 • Andrade C.D. de, 1990, Rodzinna podróż, przeł. Komorowski A., „Koniec Wieku”, nr 2/3.
 • Andrade C.D. de, 1992, Józef, przeł. Gonçalves A., „Okolice”, nr 1/3.
 • Andrade C.D. de, 1995, José; Świt; Sentymentalnie; Ramiona podtrzymują świat, Nocny gość; Mysz i kanarek, przeł. Karasek J., „Literatura na Świecie”, nr 5–6.
 • Andrade C.D. de, 1997, Sztuka zadawania pytań; Wilkołaki; Wirujący stolik; Wszystko dobrze; Zbrodnia i kara, przeł. Komorowski A., „Przekrój”, nr 19.
 • Andrade C.D. de, 2003, Na środku drogi, przeł. Miłosz Cz., „Charaktery”, nr 7.
 • Andrade C.D. de, 2011a, Ręka w rękę; José; Dupa – czy to nie śmieszne?; Do starej miłości; Dziwka; Święty Mikołaj Przenicowany, przeł. Lipszyc M., „Literatura na Świecie”, nr 1–2.
 • Andrade C.D. de, 2011b, Poszukiwanie poezji; Współżycie; Trwanie; Śledztwo; Złudzenie migranta, przeł. Siewierski H., „Literatura na Świecie”, nr 1–2.
 • Balcerzan E., 2013, Poetyka przekładu artystycznego, w: Bończa Bukowski P. de, Heydel M., red., Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, Kraków.
 • Cardoso E., 2012, O claro enigma da palavra singular, „Estadão”, 3 listopada, http://cultura.esta dao.com.br/noticias/geral,o­‑claro­‑enigma­‑da­‑palavra­‑singular­‑imp‑,955060 [dostęp: 18.12. 2017].
 • Dick A., 2012, A palavra inconcebível de Wislawa Szymborska, http://dadoacaso.blogspot.com. br/2012/02/palavra­‑inconcebivel­‑de­‑wislawa.html [dostęp: 18.12.2017].
 • Encyklopedia PWN, 2017, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Andrad‑Carlos;3869276.html [dostęp: 18.12.2017].
 • Franke F., 2012, Wisława Szymborska: a Polônia perde seu Drummond, „Sul21”, 4 lutego, https:// www.sul21.com.br/jornal/wislawa­‑szymborska­‑a­‑polonia­‑perde­‑seu­‑drummond/ [dostęp: 18.12.2017].
 • Gaszyńska­‑Magiera M., 2011, Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945­–2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej, Kraków.
 • Gonçalves A., 2005, Modernizm w Brazylii, „Studia Iberystyczne”, nr 4.
 • Jaffe N., 2011, Gosto pelo simples guia obra poética de Nobel polonesa, „Folha de S. Paulo”, 17 grudnia, http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/15333­‑gosto­‑pelo­‑simples­‑guia­‑obr‑poe tica­‑de­‑nobel­‑polonesa.shtml [dostęp: 18.12.2017].
 • Leminski P., 2014, Powróciło moje polskie serce. Meu coração polaco voltou, wyb. Kilanowski P., przeł. Kilanowski P., Szcześniak K., Katowice.
 • Lubimy Czytać, 2017, http://lubimyczytac.pl/autor/48970/carlos­‑drummond­‑de­‑andrade [dostęp: 18.12.2017].
 • Martuszewski E., 1962a, Współczesna poezja brazylijska, „Odgłosy”, nr 25.
 • Martuszewski E., 1962b, Poezja brazylijska, „Głos Olsztyński”, nr 280.
 • Mazurek J., 2009, Polacy pod Krzyżem Południa. Os poloneses sob o Cruzeiro do Sul, Warszawa.
 • Miłosz Cz., 1994, Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków.
 • Miodunka W.T., 2015, Wydarzenie literackie: Leminski osobny, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (15).
 • Rodowska K., 2011, Umocz wargi w kamieniu. Przekłady poetów latynoamerykańskich, Wrocław.
 • Siewierski H., 1990, Serce i świat. Carlos Drummond de Andrade, „Tygodnik Powszechny”, nr 38.
 • Siewierski H., 1998, Jak dostałem Brazylię w prezencie, Kraków.
 • Siewierski H., red., 2011a, 33 wiersze brazylijskie: Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Mario Quintana, Warszawa.
 • Siewierski H., 2011b, http://miloszfestival.pl/archiwum/edycja­‑2011/goscie­‑2011/henryk__ siewierski/ [dostęp: 18.12.2017].
 • Skwara M., 2010, Translatologia a komparatystyka. Serie przekładowe jako problem komparatystyczny, „Rocznik Komparatystyczny”, nr 1.
 • Skwara M., 2014, Wyobraźnia badacza – od serii przekładowej do serii recepcyjnej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 23.
 • Szymborska W., 2011, Poemas, przeł. Przybycień R., São Paulo.
 • Szymborska W., 2016, Um amor feliz, przeł. Przybycień R., São Paulo.
 • Śpiewak J., red., 1959, Polska w poezji narodów świata. Antologia wierszy o Polsce, Warszawa.
 • Wolny A., Wolny K., 2014, Trzypotrzy(naście). Badania nad tłumaczeniem brazylijskiej poezji konkretnej, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a72a70f-17f5-4ce3-8c89-5616139baffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.