PL EN


2009 | 9 | 209-220
Article title

Zarys filozofii słowiańskiej

Content
Title variants
RU
Очерк славянской философии
EN
An Outline of the Slav Philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od tłumaczki: W swej książce Zarys filozofii słowiańskiej, wydanej w 1873 roku w Rzeszowie, Klemens Hankiewicz pokazuje zasadnicze własności filozofii słowiańskiej. Dokonuje tego przez uchwycenie specyfiki filozofii w poszczególnych narodach słowiańskich. Przetłumaczona część jego książki dotyczy filozofii czeskiej, serbskiej i chorwackiej. Podkreślając różnice między nimi wynikające choćby z odmiennej historii czy położenia geograficznego, argumentuje, że nie są one na tyle istotne, by przekreślały ich jedność.
RU
От переводчика: В изданной в 1873 году в Жешове книге “Очерк славянской философии” Клеменс Ганкевич показывает фундаментальные свойства последней. Он добивается этого, улавливая специфику философии каждого славянского народа. Перевод части его книги касается чешской, сербской и хорватской философии. Подчеркивая разницу между ними, возникающую вследствие исторических отличий или географического положения, он доказывает, что эти различия не настолько существенны, чтобы перечеркнуть единство славянской философии.
EN
From the translator: In his book An Outline of the Slavic Philosophy, published in Rzeszów in 1873, Klemens Hankiewcz shows the characteristic features of the Slavic philosophy. It is made by capturing the specificity of the philosophy in each Slavic nation. A part of his book, published in this edition, concerns the Czech, Serbian and Croatian philosophy. Emphasizing the differences among them which are caused by the different history or the geographical situation, he argues that these differences are not so essential to shatter the identity of such a philosophy.
Keywords
Contributors
References
  • Hankiewicz C. 1873. Grundzüge der Slavischen Philosophie, zweite vehrmehrte Auflage. Rzeszów: Druck und Verlag von J.A. Pelar, Lemberg, bei Milikowski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0a7eb9d8-c304-473d-8f0f-3ef8d6dbf807
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.