Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 2 | 136-142

Article title

Młody chrześcijanin jako odbiorca tekstów religijnych

Content

Title variants

EN
A young Christian as a religious text recipient

Languages of publication

PL

Abstracts

The article is an attempt to describe new ways of presentation of religious texts to young Christians. Because of the crisis of religious language, alternative means of communication had to be developed. Young Christians often lack skills to understand religious texts in their original form, making the communication between the writer and the recipient difficult. This situation has lead to the increasing usage of modem media, such as SMS or e-mail, to communicate religious thoughts. The language used has also been modernised by the application of new concepts such as the natural semantic language or by writing texts in slang. It is possible to conclude that young Christians did not loose the skills essential for understanding religious texts in the traditional form, but they rather never had them in the first place. The point is to help young readers acquire these skills.

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

136-142

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Gdański

References

  • Draguła A., Czy istnieje młodzieżowa odmiana języka religijnego?, [w:] Język religijny dawniej i dziś II. Materiały z konferencji Gniezno 3-5 czerwca 2004, red. S. Mikołajczak, T.Węcławski, Poznań 2005.
  • Materiały z konferencji Poznań 24–26 kwietnia 2006, red. P. Bartkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007.
  • Matuszczyk B., Dlaczego spór o język religijny?, [w:] Język religijny dawniej i dziś III.
  • Mikołajczuk A., O komunikacji językowej, [w:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E.Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
  • Szopiński A., Homiletyczny (i nie tylko) przekaz ewangelii na manowcach?, [w:] Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie 29–30 kwietnia 2005, red. A. Lewińska, M. Chmiel, Pelplin 2006.
  • Wierzbicka A., Co mówi Jezus? Objaśnienie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych, przeł. I. Duraj-Nowosielska, Warszawa 2002.
  • Zdunkiewicz-Jedynak D., O Bogu łatwym, lekkim, niewymagającym. Banalizacja języka Kościoła, „Res Publica Nova” rok 2004 nr 2.
  • Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.
  • Żydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0a835b11-3e9a-4ff3-b2af-e7648a69979a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.