PL EN


2012 | 39 | 8(461) | 5-11
Article title

Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The importance of the labour force aged 45+ in the labour market in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In recent years, is observed both in Poland and around the world the process of aging. This kind of tendencies they threaten specific consequences for the labour market, which "includes" becoming less numerous year-young people. This could be a significant threat to the economic activity of economic entities. Therefore it is important from an economic but also social, to identify determinants of economic activity of people in older age. This article aims to present the current status quo in the field of demographics and economic activity relating to the categories of age, while indicating the main factors determining the processes of adaptation in the management of these work resources.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest zarówno w Polsce, jak i na całym świecie proces starzenia się społeczeństwa. Tego rodzaju tendencje niosą za sobą określone konsekwencje dla rynku pracy, na który „wchodzą” coraz mniej liczne roczniki osób młodych. Stanowić to może istotne zagrożenie dla aktywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Dlatego też istotne z punktu widzenia ekonomicznego, ale także społecznego, ma rozpoznanie determinant aktywności zawodowej osób w starszych rocznikach wieku produkcyjnego. Celem artykułu jest prezentacja obecnego status quo w dziedzinie uwarunkowań demograficznych oraz aktywności zawodowej, odnoszących się do tej kategorii wieku, przy równoczesnym wskazaniu głównych czynników warunkujących adaptację w procesach gospodarowania takich zasobów pracy.
Year
Volume
39
Issue
Pages
5-11
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0aa924f6-f180-4118-af48-ca3d7753a28e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.