PL EN


2016 | 12 | 199-210
Article title

Wpływ informacyjny telewizyjnych reklam wyborczych w świetle deklaracji polskiego elektoratu – studium kampanii wyborczych 2015

Content
Title variants
EN
The cognitive effect of TV political advertising in view of Polish electorate – case of 2015 presidential and parliamentary campaigns
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Apart from persuasive function, TV political ads play also important role in obtaining information about candidates and political parties. The cognitive effect of TV political advertising is proved in American and West-European conditions. Presented article is aimed at examining whether TV political spots influenced on voters’ declarations about their knowledge of candidates and parties contesting in 2015 elections in Poland. The results of research will be presented with reference to sociodemographic characteristics of electorate, political preferences and auto-identifications on left-right scale.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Atkin, Ch., & Heald, G. (1976). Effects of political advertising. Public Opinion Quarterly, vol. 40 (2), 216-228.
 • BS/98/2015, Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie. Raport z badań, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • BS/156/2015, Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w internecie. Raport z badań, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej
 • Bowen, L. (1994). Time of voting decision and use of political advertising: The Slade Gorton-Brock Adams senatorial campaign. Journalism Quarterly, 71(3), 665–675.
 • Cwalina, W., & Falkowski, A. (2006). Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Devlin, L.P. (1995). Political commercials in American presidential elections. [w:] L.L. Kaid, Ch. Holtz-Bacha (eds.). Political Advertising in Western Democracies. Thousand Oaks: Sage Publications (186-205).
 • Johnson-Cartee, K.S., & Copeland, G.A. (1991). Negative political advertising: Coming of age. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Kaid, L.L., & Holtz-Bacha, Ch. (1995). A Comparative Perspective on Political Advertising: Media and Political System Characteristics. [w:] L.L. Kaid, Ch. Holtz-Bacha (eds.). Political Advertising in Western Democracies. Thousand Oaks: Sage Publications (8-18).
 • Kaid, L.L. (1999). Political advertising: A summary of research findings. [w:] B.I. Newman (ed.), Handbook of political marketing. Thousand Oaks: Sage Publications (423-438).
 • Kaid, L.L. (2004). Political advertising [w:] L.L. Kaid (ed.) Handbook of political communication research. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates (155-202).
 • Kaid, L.L., Fernandes, J., Painter D. (2011), Effects of Political Advertising in the 2008 Presidential Campaign, American Behavioral Scientist vol. 55(4), 437-456
 • Kolczyński, M. (2007). Strategie komunikowania politycznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • KRRiT (2002). Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2002/spr2002.pdf
 • KRRiT (2005a). Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisje płatnych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP w 2005 roku.
 • KRRiT (2005b). Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu na emisję odpłatnych audycji wyborczych podczas kampanii wyborczej na urząd prezydenta RP.
 • KRRiT (2007). Parlamentarna kampania wyborcza 2007 w mediach publicznych http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/kampania_parlamentarna_2007.pdf
 • KRRiT (2011). Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu antenowego w radiu i telewizji na emisje płatnych ogłoszeń wyborczych zleconych przez komitety wyborcze w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r., Analiza Biura KRRiT nr 5.
 • KRRiT (2015a). Wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 r. Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu na emisję płatnych audycji wyborczych w radiu i telewizji.
 • KRRiT (2015b). Wybory na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej W 2015 r. Informacja o wydatkach i wykorzystaniu czasu na emisję płatnych audycji wyborczych w radiu i telewizji.
 • Kurdupski, M. (2015). Coraz dłużej oglądamy telewizję. Najwięcej czasu przed szklanym ekranem spędzają seniorzy (raport). http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/coraz-dluzejogladamy-telewizje-najwiecej-czasu-przed-szklanym-ekranem-spedzaja-seniorzy-raport (20.07.2016).
 • Lang, A. (1991). Emotion, formal features, and memory for televised political advertisements. [w:] F. Biocca (Ed.), Television and political advertising, V. 1. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum (221–243).
 • Olszanecka-Marmola, A. (2015). Reklama negatywna i wizerunkowa w odbiorze polskiego elektoratu. Preferencje Polityczne, nr 10, 135-148.
 • Patterson, T.E., & McClure, R.D. (1976). The Unseeing Eye. Myth of television Power in Politics. New York: Putnam.
 • Płudowski, T. (2008). Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Przybysz, Ł. (2013). Komunikowanie polityczne 2.0. Analiza amerykańskiej I polskiej kampanii prezydenckiej. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rothschild, M. L., & Ray, M. L. (1974). Involvement and political advertising effect: An exploratory experiment. Communication Research, 1, 264–285.
 • Surlin, S.H., & Gordon T.F. (1977). How values affect attitudes toward direct reference political advertising. Journalism Quarterly, 54, 89-95.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0aaf2b04-476d-42b2-b685-e9a94c8727ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.