PL EN


2012 | 6 | 173-185
Article title

Techniki i podstawowe założenia translatorycznej adaptacji tekstów dydaktycznych na przykładzie tekstów z zakresu ekonomii

Title variants
EN
Techniques and fundamental assumptions of the preparation of didactic texts for translation students (the case of economic texts)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Texts are written/spoken language expressions produced by a writer/speaker in a specifi c communication process. Texts used in the translation didactic system must fulfi ll conditions of glottodidactic relevance i.e. they must be carefully selected and must contain a combination of suitable linguistic features. These linguistic features are to be in conformity with a given translation didactic system. Texts are selected by a teacher of translation, whose knowledge of a language for specifi c purposes is broad enough to enable him to choose texts with elements typical of specialist communication. The preparation of didactic texts means fi rst of all selecting a most suitable text. Secondly, it refers to the division of text into meaningful chunks as well as its modifi cation by means of elaboration or elimination techniques. Other possibilities are text compression or highlighting of certain elements of the structure of the text. At the beginning, translation students may benefi t from retranslation exercises and the use of hybrid texts. Finally, the whole process of translation didactics should be oriented towards confronting students with the problem of equivalence.
Year
Issue
6
Pages
173-185
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • BEGG, D. (2005), Economics. London.
 • CZARNY, B./ R. RAPACKI (2002), Podstawy Ekonomii. Warszawa.
 • DAKOWSKA, M. (2001), Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa.
 • DUSZAK, A. (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa.
 • DZIERŻANOWSKA, H. (1976), Metodyka nauczania przekładu tekstów pisanych, (w:) F. Grucza (red.), Glottodydaktyka a translatoryka. Warszawa. 127–136.
 • GRUCZA, F. (1993), Język, ludzkie właściwości językowe, językowe zdolności ludzi, (w:) J. Piontka, A. Wiercińska (red.), Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych. Poznań. 151–173.
 • GRUCZA, F. (1997), Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki, (w:) Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa. 7–19.
 • GRUCZA, S. (1998), Tekst (glotto)dydaktyczny, tekst naturalny, tekst autentyczny, tekst oryginalny– próba sprecyzowania pojęć, (w:) Przegląd Glottodydaktyczny 16. Warszawa. 13–24.
 • GRUCZA, S. (2004), Dydaktyka translacji. Terminologiczna preparacja dydaktycznych tekstów specjalistycznych, (w:) J. Lukszyn (red.), Języki Specjalistyczne 4. 243–267.
 • GRUCZA, S. (2008), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • KADRIC, M. (2006), Strategien einer Übersetzungsdidaktik, (w:) L. Zabrocki (red.), Glottodidactica. Poznań. 46–55.
 • KIELAR, B. Z. (1981), Nauczanie tłumaczenia w zakresie subjęzyka specjalistycznego, (w:) F. Grucza (red.), Glottodydaktyka a translatoryka. Warszawa. 111–122.
 • KOZŁOWSKA, Z. (2003), Zasada stopniowania trudności przy doborze tekstów do nauczania tłumaczenia pisemnego tekstów nieliterackich, (w:) K. Hejwowski (red.), Teoria i dydaktyka przekładu. Olecko. 159–172.
 • MARCHWIŃSKI, A. (2007), Wiedza fachowa a kompetencja translatorska, (w:) M. Kornacka (red.), Teksty specjalistyczne jako nośniki wiedzy fachowej. Warszawa. 34–46.
 • NIDA, E. A. (2001), Contexts in translating. Amsterdam.
 • NOWAK, A. Z./ E. KRAKOWIŃSKA/ Z. SKRZYPCZAK/ T. ZALEGA (2002), Makroekonomia. Warszawa.
 • OLPIŃSKA, M. (2003), Struktura podręcznika Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych, (w:) J. Lukszyn (red.), Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa. 159–168.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0ac2a9ba-6815-4dc4-9827-512beb9c80df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.