Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 75-83

Article title

Czy koniec zmowy milczenia wokół teorii nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją?

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
In all the languages, the form of the word depends on the three main factors: regular phonetic development, analogical development and irregular phonetic development that takes place due to frequency. There is a constant debate or even a battle between scholars over the notion of the irregular phonetic development. Some of them tend to be inclined to agree with the theory, while others reject it. Such a debate, however, sheds some light on the fact that the theory has still much to offer and cannot be rejected. This article is a response to the four articles published in Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67 which try to expound on the theory of irregular phonetic development that appears due to frequency. Two of the mentioned articles, mainly the articles written by A. Bochnakowa and Z. Szkutnik (2011) and I. Kraski-Szlenk (2011) are in favor of the theory, whereas other two, written by A. Bogusławski (2011) and A. Bańkowski (2011) neglect and completely reject the theory. This article tries to answer and expound upon the questions and issues raised in all the four publications. The author attempts to answer the questions stated in the articles and, once again, tries to present and analyze the data that in conclusion appear to support the theory.

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Bańkowski, Andrzej (2011) „Komentarz do ‘50-lecia’ W. Mańczaka”. [W:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67; 313–316.
 • Bochnakowi, Anna, Zbigniew Szkutnik (2011) „O półwieczu pewnej koncepcji językoznawczej”. (W nawiązaniu do tekstu W. Mańczaka w BPTJ 2009). [W:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67; 317–319.
 • Bogusławski, Andrzej (2011) „Częstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja”. [W:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67; 299–311.
 • Klemensiewicz, Zenon, Tadeusz Lehr-Spławiński, Stanislaw Urbańczyk (1955) Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kraska-Szlenk, Iwona (2011) „Teoria ‘nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją’ Witolda Mańczaka i jej znaczenie dla językoznawstwa”. [W:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 67; 321–327.
 • Mańczak, Witold (1969) Le développement phonétique des langues romanes et la fréquence. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mańczak, Witold (1977) Słowiańska fonetyka historyczna a frekwencja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mańczak, Witold (1987) Frequenzbedingter unregelmäßiger Lautwandel in den germanischen Sprachen. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Mańczak, Witold (1996) Problemy językoznawstwa ogólnego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Mańczak, Witold (2001) „Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją w słowniku Bańkowskiego”. Prace Językoznawcze Uniwersytetu Śląskiego 26; 153–158.
 • Mańczak, Witold (2002) „Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją w II tomie słownika Bańkowskiego”. Slavia Occidentalis 59; 51–56.
 • Mańczak, Witold (2006) „W. Borysia Słownik etymologiczny języka polskiego”. [W:] Język Polski 86; 144–148.
 • Mańczak, Witold (2009) „K. Długosz-Kurczabowej Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego”. Poradnik Językowy 9; 90–93.
 • Mańczak, Witold (2009a) „50-lecie nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 65; 237–246.
 • Mańczak, Witold (2009b) „Nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją a słownik pod redakcją Doroszewskiego” [W:] J. Wawrzyńczyk (red.) Czterdzieści lat minęło… Nad słownikiem Doroszewskiego. Warszawa; 51–56.
 • Mańczak, Witold (2011) „Uwagi o słowiańskich słownikach etymologicznych”. Rocznik Slawistyczny 60; 91–100.
 • Mańczak, Witold (2011a) „Etymologia przyimka dla a nieregularny rozwój fonetyczny spowodowany frekwencją”. Prace Filologiczne 60; 189–195.
 • Taszycki, Witold (1951) Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0adc3e1b-9d0c-4f6a-802f-2bc091c12dfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.