PL EN


2013 | 10 | 239-250
Article title

Rosja – Unia Europejska. Stosunki polityczne w kontekście ideowym

Content
Title variants
EN
Russia – the European Union. Political relations in the ideological context
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article outlines the relations Russia-EU in the first decade of the twenty-first century on the political level. Here we see an important cultural aspect. The article highlights the centuries-old Russian dilemma of joining the world of Western or building their own identity (a strong national identity). In the internal discourse, Europe served (and still holds) as a reference point for self-identification of the Russians and the search for civilization solutions. The article also presents historical and cultural background of the relationship between Russia and Europe.
Year
Volume
10
Pages
239-250
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Awierincew S., Arystotelizm chrześcijański a problemy współczesnej Rosji, „Więź” 1992, nr 3.
 • Bodio M., Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Stan i perspektywy rozwoju, Elipsa, Warszawa 2005.
 • Bratkiewicz J., Tradycjonalizm, kolektywizm, despotyzm. Kontynuacyjne ujęcie ewolucji historyczno-politycznej (ze szczególnym uwzględnieniem Rosji), ISP PAN, Warszawa 1991.
 • Bryc A., Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Brzeziński Z., Przedwczesne partnerstwo: Ameryka i Rosja, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 10 (2329).
 • Cassirer E., Mit państwa, tłum. A. Staniewska, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • Dobieszewski J., Przeciwieństwo między Rosją a Europą jako teoria, „Studia Filozoficzne” 1998, nr 8 (249).
 • Evdokimov P., Prawosławie, tłum. J. Klinger, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1964.
 • Faryno J., Zapad, [w:] Mentalność rosyjska. Słownik, red. A. Lazari, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1995.
 • Huntington S. P., Wojna cywilizacji?, „Nowa Res Publica” 1994, nr 2 (65).
 • Kara-Murza A., Azjopa czy pop we fraku, „Forum” 1998, nr 50.
 • Kara-Murza A., Wobec wykorzenienia, „Res Publica” 1991, nr 2.
 • Klinger J., O istocie prawosławia: wybór pism, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983.
 • Kłoskowska A., Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psycholo-gicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1.
 • Kołakowski L., O tożsamości zbiorowej, [w:] idem, Moje słuszne poglądy na wszystko, Znak, Kraków 2000.
 • Mazurkiewicz R., Eschatologia Rusi Kijowskiej, [w:] Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej i jej konsekwencje w kulturze Europy, red. R. Łużny, Polski Instytut Kultury Chrześcijań-skiej w Rzymie, Lublin 1988.
 • Menkiszak M., Rosja wobec Unii Europejskiej: koniec strategicznego partnerstwa, „Prace OSW” 2006, nr 22.
 • Pipes R., Rosyjska racja stanu, „Polityka” 1995, nr 17.
 • Popowski S., Wielka gra o XXI stulecie, „Rzeczpospolita. Plus Minus”, 27–28 grudnia 1997 r.
 • Skarga B., Tożsamość a różnica. Eseje metafizyczne, Znak, Kraków 1997.
 • Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, tłum. J. Zychowicz, Politea, Warszawa 1999.
 • Twardo bronić wiary – patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej odpowiada na pytania, „Prawosławna Moskwa” 2004, nr 11/12 (04).
 • Stefanowicz J., Odrębności polityczne Polski i Rosji w integracji z Zachodem, [w:] Niemcy – Polska – Rosja. Bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw, red. M. Dobroczyński, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza-wa 1996.
 • Styczyński M., Amor futuri albo eschatologia zrealizowana. Studia nad myślą Mikołaja Bier-diajewa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 • Tichołaz A., Platonizm w Rosji, tłum. H. Rarot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 • Wetter G., Rosyjska filozofia religijna a marksizm, „Aletheia” 1989, nr 2–3.
 • Zdziechowski Z., Antynomie duszy rosyjskiej (Mikołaj Bierdiajew), [w:] idem, Wybór pism, Znak, Kraków 1993.
 • Арбатова H., Рижков B., Россия и ЕС: сближение на фоне разрыва?, „Россия в Глобальной Политике” 2005, nr 1.
 • Барановский В. Г., Россия и формирование новой европейской архитектуры, [w:] А. В. Торкунов, Внешняя политика Российской Федерации 1992–1999, Росспен, Москва 2000.
 • Водолагин A., Право на восстание, „День” 1991, nr 11.
 • Митрофанова A. B., Социально – политическая утопия славянофилов, [w:] Философский век. Альманах. Вып. 12. Российская утопия: oт идеального государства к совершенному обществу, red. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин, Санкт-Петербургский Центр Истории Идей, Санкт-Петербург 2000.
 • Морозов C., Дипломатия В. В. Тутина. Внешняя политика России 1999–2004 гг., Издательский Дом „Измайловский”, Санкт-Петербург 2004.
 • Фатеев B.A., В cпорах о самобытном пути России, [w:] Славянофильство: Pro et contra, Издательство Русской Христианской Гуманитарной Академии, Санкт-Петербург 2006.
 • Шапошников A., Своеобразие отечественной западноевропейской и русской традиций, [w:] Отечественная философия: русская, российская, всемирная. Материалы 5-го Рос. симпозиума историков русской философии, Нижегородский Гуманитарный Центр, Нижний Новгород 1998.
 • Юрьева T. B., Европейская политика Росии, [w:] А. В. Торкунов, Современные международные отношения и мировая политика, Просвещение МГИМО, Москва 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0afa8c01-085d-4c26-ba11-8f223a55df0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.