PL EN


2018 | 1(144) | 89–111
Article title

Państwo narodowe czy zjednoczona Europa w dyskursie parlamentarzystów Ligi Polskich Rodzin

Authors
Content
Title variants
EN
A Nation State or a United Europe: The Discourse of Parliamentarians of the League of Polish Families
Languages of publication
PL
Abstracts
This article is an attempt to present national and European thought in the discourse of parliamentarians of the League of Polish Families in relation to two important processes of contemporary times, namely the Poland’s transformation and its integration with European structures. The data for the research are divided into the several spheres of social reality: politics, economy, culture, technology (production) and consumption. In particular spheres antinomies could be noticed, becoming the subject of the research study, because of the political controversy. Analytical material is cognitively interesting because of the contrary views in relation to other political opponents. The League of Polish Families used, in its rhetoric, Eurosceptic views as a weapon to fi ght its political adversaries.
Year
Issue
Pages
89–111
Physical description
Contributors
 • Dr
References
 • 1. Biela A., LPR promuje rodzinę w Europie, <http://www.lpr.pl>.
 • 2. Dmowski R., Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
 • 3. Feliksiak M., Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich, Komunikat CBOS nr 4782 z lutego 2013 r., Warszawa 2013.
 • 4. Giertych M., Korzenie UE, „Opoka w Kraju” 2003, nr 44.
 • 5. Giertych M., Wojna Cywilizacji w Europie, Wydawnictwo LPR, Warszawa 2007.
 • 6. Giertych M., Czym się różni bizantyzm od łacińskości?, „Opoka w Kraju” 2008, nr 66.
 • 7. Giertych M., Przykład idzie z góry, „Opoka w Kraju” 2014, nr 84.
 • 8. Giza A., Sikorska M., Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • 9. Grzywacz J., Suwerenność państwowa i narodowa wobec globalizacji i integracji europejskiej, [w:] Globalizacja i my, red. R. Piekarski, M. Graban, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2003.
 • 10. Janiak P., Liga opuściła Zgromadzenie Narodowe, <http://www.lpr.pl>.
 • 11. Janiak P., Kotlinowski przewodniczącym Kongresu LPR, <http://www.lpr.pl>.
 • 12. Kilian S., Myśl edukacyjna Narodowej Demokracji w latach 1918–1939, Wydawnictwo Nau­kowe WSP, Kraków 1997.
 • 13. Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • 14. Koneczny F., Cywilizacja bizantyjska (odczyt), Wydawnictwo „Ostoja”, Krzeszowice 2004.
 • 15. Kotlinowski M., Europa czeka na głos z Polski, <http://www.lpr.pl>.
 • 16. Kotlinowski M., Narody europejskie powiedziały „nie” superpaństwu!, <http://www.lpr.pl>.
 • 17. Kotlinowski M., Skarżymy do Trybunału Konstytucyjnego Traktat Akcesyjny!, <http://lpr.pl>.
 • 18. Kotyński J., Globalizacja i integracja europejska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • 19. Krajewski L., Jaka Europa?, [w:] „Myśl Polska” na emigracji 1941–1976: Antologia tekstów, wyb. i oprac. W. Turek, M. Urbanowski, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2005.
 • 20. Łuczewski M., Portret młodego pokolenia, Instytut Badań nad Gospodarką, Gdańsk 2009.
 • 21. Małecka K., Przeznaczmy nadwyżkę budżetu UE na fundusze strukturalne, <http://www. lpr.p>.
 • 22. Małecka K., Wbrew woli Sejmu i Narodu, <http://www.lpr.pl>.
 • 23. Martin H.-P., Schumann H., Pułapka globalizacji: atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • 24. Paszkiewicz K., Partie i koalicje III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 • 25. Płoski M., Superspołeczeństwo i jego megakorporacje, [w:] Socjologia techniki i ekologii, t. 1, red. D. Zalewska, Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 • 26. Płoski M., Cywilizacje i konflikt cywilizacji w świetle badań czasopisma Opoka w Kraju, „Res Politicae”. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, t. VII, red. H. Ćwięk, Częstochowa 2015.
 • 27. Płoski M., Rola polskich partii prawicowych na początku XXI wieku, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania prawicy, red. R. Mieczkowski, Wydawnictwo ARMAGRAF, Warszawa 2016.
 • 28. Płoski M., Socjologiczny portret upadku aktora politycznego na przykładzie Ligi Polskich Rodzin, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1.
 • 29. Płoski M., Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny, Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, <http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/ publication/80114>.
 • 30. Płoski M., Państwo narodowe wobec procesu globalizacji i integracji, [w:] (Nie)ład a (od)budowa cywilizacji, red. Z. Zagórski, S. Kamykowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
 • 31. Płoski M., Wykluczenie ekonomiczne i polityczne polskiej młodzieży w okresie transformacji i globalizacji, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 2016, nr 3.
 • 32. Płoski M., Metodologia i dyskurs polityczny na przykładzie badań jakościowych nad parlamentarzystami Ligi Polskich Rodzin, [w:] Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem, red. B. Dobek-Ostrowska, W. Sobera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • 33. Rainko S., Świadomość i historia, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1978.
 • 34. Rydzyk T., Tak-tak, nie-nie: z założycielem Radia Maryja rozmawia dr Stanisław Krajski: tekst nieautoryzowany, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002.
 • 35. Słodkowska I., Wybory 2001: partie i ich programy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2002.
 • 36. Słodkowska I., Dołbakowska M., Wybory 2005: partie i ich programy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.
 • 37. Słomczyński K.M., Janicka K., Tomescu-Dubrow I., O związkach struktury klasowej ze stratyfikacją społeczną: wybrane wyniki Polskiego Badania Panelowego POLPAN 1988–2013, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2014.
 • 38. Sobkowiak L., Instytucje władzy politycznej w świadomości społecznej. Badania z lat 1980– –1981, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989.
 • 39. Sobkowiak L., Komunikacja polityczna, [w:] Studia z teorii polityki, t. 1, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 • 40. Strutyński M., Religia i naród: Inspiracje katolickie w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej (1989–2001), Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006.
 • 41. Tomasiak J., Traktat do renegocjacji, <http://www.lpr.pl>.
 • 42. Tomasiak J., STOP dla homoseksualizmu, <http://www.lpr.pl>.
 • 43. Tomasiewicz J., Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • 44. Vertovec S., Transnarodowość, tłum. Izabela Kołbon, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • 45. Wenzel M., Akceptacja praw dla gejów i lesbijek i społeczny dystans wobec nich, Komunikat CBOS nr 3035 z lipca 2005 r., Warszawa 2005.
 • 46. Wenzel M., Prawa gejów i lesbijek, Komunikat CBOS nr 3941 z czerwca 2008 r., Warszawa 2008.
 • 47. Wieleń A., Szymański A., Obywatelstwo Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 • 48. Zagórski Z., Socjologiczne portrety grup społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, t. 2, Wrocław 2002.
 • 49. Znaniecki F., Kultury narodowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b04c323-ed3e-4c70-baaa-464e77da097e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.