PL EN


2014 | 180 cz 2 | 163-173
Article title

Problemy społecznej efektywności sektora publicznego

Content
Title variants
EN
Problems of Social Efficiency of Public Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The efficiency of the public sector is currently the subject of numerous scientific, public and political debates. It is a very important issue from a social point of view, because the efficiency of functioning of this sector to a large extent determines the real long-term living conditions of individuals and entire societies. In this article, this aspect of the perception of public sector efficiency has been adopted as a research problem. The aim of the study is an analysis of selected problems arising from the social recognition of the efficiency of the public sector and suggest proposals to operationalize this category.
Year
Volume
Pages
163-173
Physical description
Contributors
References
 • 1.Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V.: Public Sector Efficiency: An International Comparison. "European Central Bank Working Paper Series" 2003, No. 242. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp242.pdf.
 • 2.Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V.: Public Sector Efficiency. Evidence for New EU Member States and Emerging Markets. "European Central Bank Working Paper Series" 2006, No. 581, January. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp581.pdf.
 • 3.Afonso A., Romero A., Monsalve E.: Public Sector Efficiency: Evidence for Latin America. "Inter-American Development Bank Discussion Paper" 2013, No. IDB-DP- 279. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37717732
 • 4.Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. Raport końcowy. Pod kier. J. Wilkina. ECORYS, Warszawa 2008.
 • 5.Bozeman B.: Public-Value Failure: When Efficient Markets May Not Do. "Public Administration Review" 2002, Vol. 62, No. 2.
 • 6.http://archive.cspo.org/products/papers/efficient.markets.pdf.
 • 7.Buchanan J.M., Musgrave R.A: Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • 8.Chojna-Duch E.: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • 9.Curristine T., Lonti Z., Joumard I.: Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities. "OECD Journal on Budgeting" 2007, Vol. 7, No. 1. http://www.oecd.org/gov/budgeting/43412680.pdf.
 • 10.Ćwiklicki M.: Wprowadzenie do koncepcji wartości publicznej. W: Reformowanie polskiej administracji publicznej - wybrane aspekty zagadnienia. Red. S. Mazur. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2011.
 • 11.Fiedor B.: Błędy rynku a błędy państwa - regulacja rynkowa versus regulacja publiczna. "Ekonomista" 2013, nr 2.
 • 12.Jørgensen T.B., Bozeman B.: Public Values: An Inventory. "Administration & Society" 2007, Vol. 39, No. 3.
 • 13.http://archive.cspo.org/products/papers/efficient.markets.html.
 • 14.Kaufmann D., Kraay A.: Governance Indicators: Where Are We, Where Should We Be Going? "Policy Research Working Paper" 2007, No. 4370. http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1093/wbro/lkm012.
 • 15.Koncepcja good governance - refleksja do dyskusji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze _europejskie _2007_2013/Documents/koncepcja_good_governance.pdf.
 • 16.Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Red. J. Hausner. Raport opracowany przez zespół niezależnych ekspertów z inspiracji Prezydenta RP. Kraków 2013. http://kongresig.pl/wp-content/uploads/Raport_ Konkurencyjna_Polska_Jak_awansowac _w_swiatowej_lidze_gospodarczej.pdf.
 • 17.Leszek P.: Koncepcja zawodności rynku: teoria a rzeczywistość. "EQUILIBRUM" 2010, nr 1(4).
 • 18.Leśkiewicz Z.: Racjonalność w ekonomii. "Rozprawy i Studia". Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, nr 145.
 • 19.Lipowski A.: Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego. "Ekonomista" 2002, nr 2.
 • 20.Lissowska M.: Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • 21.Lissowski G.: Elementy teorii wyboru społecznego. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001.
 • 22.Miłaszewicz D.: Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w okresie przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • 23.Nabatchi T.: Putting the "Public" Back in Public Values Research: Designing Participation to Identify and Respond to Values. "Public Administration Review" 2012, Vol. 72, Issue 5. http://www.kupa.ku.edu/classes/documents/NabatchiPublicValuesand Participation.pdf.
 • 24.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • 25.Rodrik D.: Thinking About Governance. In: D. North, D. Acemoglu, F. Fukuyama, D. Rodrik: Governance, Growth, and Development Decision-making. "World Bank Working Paper" 2008, No. 44186. www-wds.worldbank.org/external/default/WDS ContentServer/WDSP/IB/2008/08/11/000333038_20080811020814/Rendered/ PDF/441860WP0REPLA1rnanceandgrowth0test.pdf.
 • 26.Stiglitz J.F.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 27.Sztompka P.: Socjologia - analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
 • 28.Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Red. J. Wilkin. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 • 29.The European Commission Communities: Governance and Development, October 2003. COM (03) 615. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2003:0615:FIN:EN:PDF.
 • 30.Wojtyna A.: Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa. "Ekonomista" 2001, nr 1.
 • 31.Wyrwa J., Fic M.: Koncepcja zawodności państwa. "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2004, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b1d7233-40de-460e-9a2a-7dbbda0fc39e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.