PL EN


2015 | 7 | s. 278-305
Article title

Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie – ludowi poeci Gór Świętokrzyskich

Authors
Content
Title variants
EN
Rozalia and Wojciech Grzegorczyk - folk poets of The Świętokrzyskie Mountains
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozalia (1896-1977) i Wojciech (1893-1977) Grzegorczykowie to niezwykła para ludowych poetów Gór Świętokrzyskich. Pochodzili z ubogich chłopskich rodzin, oboje trafili do pracy w Niemczech, gdzie pobrali się i zamieszkali, by po latach wrócić do Krajna. Nigdy nie nauczyli się czytać i pisać, a mimo to tworzyli w myślach wspaniałe wiersze, które podyktowali Rochowi Sulimie, a on doprowadził do wydania ich wierszy w 1972 roku. Ich twórczością, pełną miłości do małej ojczyzny, przyrody i historii (zwłaszcza II wojny światowej) zachwycali się, m.in. Wiesław Myśliwski i Zbigniew Herbert. Do dziś bardzo cenieni w swojej okolicy – w Świętej Katarzynie są współpatronami szkoły, odbywają się literackie konkursy ich imienia, a w Krajnie postawiono nawet ich pomnik. W oparciu o utwór Tragedia Michniowa Wojciecha Grzegorczyka powstała kantata Pieśń o Michniowie Mirosława Niziurskiego. Są przykładem wspaniałej pary poetów niepiśmiennych, dla których ważniejsze od zapisanych słów są przeżycia wyrażone w twórczości.
EN
Rozalia (1896-1977) and Wojciech (1893-1977), Grzegorczyk is an unusual pair of folk poets of Świętokrzyskie Mountains. They came from poor peasant families, both were sent to work in Germany where they got married and settled, and after a few years get back to village Krajno. They never learned to read and write, but they created in mind a wonderful poems that dictated to Roch Sulima, which led to the release of their poems in 1972. Their creativity, full of love for the little homeland, nature and history (especially World War II), among others raved about Wiesław Myśliwski and Zbigniew Herbert. They are still very appreciated in your neighborhood – in Święta Katarzyna they are patrons of school, literary competitions held their name, and Krajno even erected a monument to them. Based on the song Tragedy of Michniów by Wojciech Grzegorczyk was established cantata Song of Michniów by Miroslaw Niziurski. They are an example of a great pair of illiterate poets, for which more important than written words are survival expressed in the works.
Year
Volume
7
Pages
s. 278-305
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b21f3b0-a951-4842-9b7c-1b28422f8517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.