PL EN


2010 | 6 | 129-142
Article title

Polska wobec niepodległości Łotwy 1918-1921

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
6
Pages
129-142
Physical description
Dates
published
2010
References
 • Grejtiane R., Wokół kształtowania się narodu łotewskiego. Narodowe odrodzenie w Latgalii w XIX i XX wieku, [w:] Europa Nieprowincjonalna. Non-provincial Europe. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej), red. K. Jasiewicz, Warszawa – Londyn 2000.
 • Jēkabsons Ē. , Zaangażowanie państwowo-polityczne szlachty polskiej z Latgalii (dawnych Inflant polskich w pierwszej ćwierci XX wieku, „Przegląd Wschodni” 1997, t. IV.
 • Jēkabsons Ē., Granica łotewsko-polska 1919–1939, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2002.
 • Jēkabsons Ē., Powstanie niepodległej Łotwy, jej położenie w regionie oraz stosunki z Polską w latach 1918–1920, [w:] Rok 1919. Odrodzona Polska w nowej Europie, red A. Ajnenkiel, Warszawa 1999.
 • Łossowski P., Dyplomacja polska 1918–1939, Warszawa 1921.
 • Łossowski P., Łotwa nasz sąsiad. Stosunki polsko-łotewskie w latach 1918–1939, Warszawa 1990.
 • Łossowski P., Polityka II Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich, „Przegląd Wschodni”, t. II, 1992/1993, z. 4.
 • Maryański A., Litwa, Łotwa, Estonia, Warszawa 1993.
 • Międzynarodowe aspekty wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920. Antologia tekstów historycznych, oprac. M. M. Drozdowski, Warszawa 1996.
 • Młyński A., Litwa, Łotwa, Estonia, Warszawa 1993.
 • Paluszyński T., Konflikty graniczne pomiędzy państwami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią w dobie ich walk o niepodległość w latach 1919–1921, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1995.
 • Paluszyński T., Łotwa wczoraj, dziś, jutro, Poznań 2003.
 • Piłsudski J., Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937.
 • Skrzypek A., Stosunki polsko-łotewskie 1918–1939, Gdańsk 1997.
 • Skrzypek A., Związek bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919–1925, Warszawa 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b30befc-3dae-4e6c-ad09-57d21045e592
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.