PL EN


Journal
2018 | 51/1 | 75-88
Article title

Portfolio jako narzędzie kształcenia refleksyjności przyszłych nauczycieli języków obcych

Content
Title variants
EN
Teacher porfolio as a tool in training teacher-trainees’ reflective skills
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Being a reflective teacher is a highly appreciated quality of a good teacher. Reflection is considered to be essential in the job of teaching since it prompts to modify and improve the process of teaching and learning. As experts suggest reflective skills can be practiced and developed due to various teacher education models, programs and techniques. One of the techniques is a teacher portfolio that can consist of many tasks provoking teachers and teacher-trainees to reflect on their teaching. This article presents some research on the content of English teacher-trainees’ reflection and their metareflection. The research outcome provides some knowledge of what they reflect upon, if they do at all, and whether they perceive reflection as valuable in the process of learning teaching.
Journal
Year
Volume
Pages
75-88
Physical description
Dates
published
2018-12-01
Contributors
References
 • Adams-Tukiendorf, M. 2009.„Technika STRIDE jako narzędzie wspierające refleksyjność nauczyciela”. (w:) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. (red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak i A. Pietrzykowska). Poznań–Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, s. 117-127.
 • Arends, R. I. 1994. Uczymy się nauczać. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Brookfield, S. D. 1995. Becoming a critically reflective teacher. San Francisco: John Wiley &Sons, Inc.
 • Chrząszcz, A., Grodecka, K., Kusiak, J. i Marković J. 2014. „E-Portfolio – dokumentacja osobistego dorobku ucznia”. (w:) Strategia nauczania-uczenia się infotechniki. (red. S. Dylak i S. Ubermanowicz). Poznań: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, s. 140-153.
 • Farrell, T. S.C. 2007. Reflective language teaching. From research to practice. London: Continuum.
 • Hillier, Y. 2005. Reflective teaching in further and adult education. London–New York: Continuum.
 • Kacprzak, L. 2006. Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica.
 • Kiliańska-Przybyło, G. 2009. „Rozwijanie refleksyjności nauczycieli języków obcych na przykładzie techniki analizy zdarzeń krytycznych. Studium przypadku”. Neofilolog, nr 33. Koncepcje i wdrożenia w glottodydaktyce. (red. H. Widła). Katowice: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, s. 65-75.
 • Kwiatkowska, H. 2008. Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Minczkiewicz, E. M. 2005. „Przygotowanie do zawodu nauczyciela w perspektywie wyzwań reformowanej polskiej edukacji”. (w:) Nauczyciel epoki przemian. (red. S. Korczyński). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 13-17.
 • Murphy, J. M. 2001. „Reflective teaching in ELT”. (w:) Teaching English as a Second or Foreign Language. (red. M. Celce-Murcia). Boston: Heinle & Heinle, s. 499-514.
 • Nerlicki, K. 2009. „Dzienniczki uczących się jako narzędzie badawcze – próba oceny”. Neofilolog, nr 32: 151-161.
 • Osterman, K. F. i Kottkamp,R. B. 1993. Reflective practice or educators. Newbury Park, California: Corwin Press, Inc.
 • Petlak, E. 2008. Rola nauczyciela we współczesnej szkole. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Polak, K. 1999. Indywidualne teorie nauczycieli. Geneza, badanie, kształcenie.
 • Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Průcha, J. 2006. „Pedeutologia”. (w:) Pedagogika. Tom 2. (red. B. Śliwerski). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 293-316.
 • Richards, J. C. i Lockhart, Ch. 1996. Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Richards, J. C. i Farrell, T. S. C. 2005. Professional Development for Language Teachers. New York: Cambridge University Press.
 • Schön, D. A. 1983. The Reflective practitioner. How professionals think in action.
 • Massachusetts, USA: Basic Books, Inc.
 • Szempruch, J. 2001. Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Rzeszów: Wydawnictwo „Fosze”.
 • Wallace, M. J. 1991. Training foreign language teachers. A reflective approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Werbińska, D. 2006. Skuteczny nauczyciel języka obcego. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Witkowska, M. 2012. „O refleksyjności nauczyciela języka obcego: wyniki badania ankietowego”. (w:) Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych. (red. E. Wąsikiewicz-Firlej, A. Szczepaniak-Kozak i H. Lankiewicz). Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica, s. 133-143.
 • Wysocka, M. 1998. Samoocena nauczycieli języków obcych. Warszawa: Energeia.
 • Wysocka, M. 2003. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Zawadzka, E. 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b4a4322-eae3-40dc-a159-d5886e642f81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.