PL EN


2014 | 1 | 139-149
Article title

Wpływ wymagań Solvency II na koszty działalności ubezpieczeniowej

Content
Title variants
EN
Cost of insurance product and Solvency II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wdrożenie projektu Solvency II ma na celu udoskonalenie funkcjonowania rynku produktów finansowych. Jego główne założenia bazują na rozszerzeniu zakresu ryzyka, które jest uwzględniane przy ocenie wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Projekt ten będzie miał olbrzymie znaczenie dla kosztów i wyników ubezpieczycieli, gdyż wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów pracy, czasu i środków przy jego wdrożeniu, a także nakłada na ubezpieczycieli obowiązek sporządzania dodatkowych sprawozdań i raportów, przez co wzrośnie znaczenie i zmieni się zakres rachunkowości ubezpieczeniowej. Wdrożenie projektu Solvency II spowoduje najprawdopodobniej wzrost kosztu produktu ubezpieczeniowego, ale w dłuższej perspektywie może z kolei spowodować jego spadek.
Year
Volume
1
Pages
139-149
Physical description
Contributors
References
  • 1. Kędziora K. (2012), Solvency II - ocena jakości wdrożenia, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, t. 9, nr 12.
  • 2. Komisja Nadzoru Finansowego , www.knf.gov.pl, dostęp dnia 26.08.2013.
  • 3. Kurek R. (2011), Uprawnienia organów nadzoru w zakresie kontroli wypłacalności – ujęcie w Solvency II, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Ronka-Chmielowiec W. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 228, Wrocław.
  • 4. Malinowska K. (2011), Wdrażanie Solvency II – wpływ na umowę ubezpieczenia, w: Ubezpieczenia gospodarcze – wybrane zagadnienia prawne, Gnela B. (red.), Wydawnictwo LEX Wolters Kluwers, Warszawa.
  • 5. Monkiewicz J. (2001), Produkty ubezpieczeniowe – istota, cechy, rodzaje, w: Podstawy ubezpieczeń. t. 2. Produkty, Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa.
  • 6. Polska Izba Ubezpieczeń, www.piu.org.pl, dostęp dnia 26.08.2013.
  • 7. Sadek M., Ramotowski M. (2012), Przygotowania do Solvency II, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, t. 9, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b4ead76-2f3a-404f-8a35-71498a3aa160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.