PL EN


2017 | 8 | 4 | 347-352
Article title

Skuteczność oprogramowania AR w nauczaniu chemii – sprawozdanie z badań

Authors
Content
Title variants
EN
Effectiveness of Software for Teaching Chemistry with AR Technology – Study Report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności oprogramowania wykorzystującego roz-szerzoną rzeczywistość, które prowadzone były w ramach warsztatów interaktywnych. Analizo-wane zagadnienia pokazuję wartość, jaką stanowi wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji.
EN
Article presents the results of software testing using extended reality, which were conducted in interactive workshops. The analyzed issues show the value of using modern technologies in education.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
347-352
Physical description
Contributors
  • Magister inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki i Syste-mów Edukacyjnych, Polska
References
  • Furht, B., Carmigniani, J. (2011). Augmented Reality of Overview. W: B. Furht (red.), Handbook of Augmented Reality (s. 3–46). New York: Springer-Verlag.
  • Gilbert, D.R., Stoner, J.A.F., Freeman, E.R. (2011). Kierowanie. Warszawa: PWN.
  • Walat, W. (2007). Edukacyjne zastosowania hipermediów. Rzeszów: Wyd. UR.
  • Warchoł, T. (2016). Badanie możliwości edukacyjnych rozszerzonej rzeczywistości – sprawozda-nie z badań. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (15), 124–129.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0b58f63b-b3f5-4021-a6c4-df9cdfcc4e2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.