Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 59-73

Article title

Świadomy akt spostrzeżenia

Authors

Content

Title variants

RU
Сознательный акт восприятия
EN
Conscious Act of Perception

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
Главной целью статьи является представление акта восприятия в его сознательном аспекте. Этот сознательный аспект является, согласно автору, обязательной исходной точкой для дальнейших анализов перцепционных процессов (в том числе несознательных процессов). Представляя сознательный аспект восприятия, автор доопределил понятие «сознание» с помощью таких категории как качественный доступ, ограниченное число модальности, преднамеренность, содержательность (концептуальность). В описании акта восприятия автор отличил феноменальную и оценочную перцепцию. Феноменальная перцепция как основная является связанной с феноменальной изменчивостью, которая привела (и ведет к скептицизму). Аргументируя феноменальность (преднамеренное существование) характера сознательного поля, автор указал каким способом, благодаря активации эмоциональной системы, можно получить достоверность акта восприятия (и, следовательно, также, переступить скептицизм).
EN
The main purpose of this paper was to present a conscious aspect of a perceptual act. This aspect is a necessary base for further investigations of perceptual processes (including those that act below the conscious level). Before presenting the conscious aspect of perceptual act the author defined the notion of “conscious” with a help of such categories as qualitative access, limited number of cognitive faculties, intentionality, and content. In describing act of perception he differentiates between phenomenological and evaluative kinds of perception. The first one seems to be basic but results in scepticism due to phenomenological variability. Arguing for phenomenal nature of conscious field the author shows how, thanks to activation of emotional system is possible to achieve the reliability of perceptual act (and yet to weaken scepticism).

Contributors

author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Austin John. 1993. Mówienie i poznawanie. Rozprawy filozoficzne, tłumaczenie B. Chwedeń-czuk, Warszawa: PWN.
 • Ayer Alfred J. 1965. Teoria poznania, tłumaczenie E. Konig-Chwedeńczuk, Warszawa: PWN.
 • Bruner Jerome. 1978. Poza dostarczone informacje, tłumaczenie B. Mrozik, Warszawa: PWN.
 • Crick Franics. 1994. Zdumiewająca hipoteza, czyli nauka w poszukiwaniu duszy, tłumaczenie B. Chacińska-Abramowicz i M. Abramowicz. Warszawa: Prószyński i Spółka.
 • Chalmers David. 2010. Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, tłumaczenie M. Miłkowski. Warszawa: PWN.
 • Chisholm Roderick M. 1994. Teoria poznania, tłumaczenie R. Ziemińska. Lublin: Dajmonion.
 • Dennett Donald. 1997. Natura umysłów, tłumaczenie W. Turopolski. Warszawa: CiS.
 • Dretske Fred. 2004. Naturalizowanie umysłu, tłumaczenie B. Swiątczak. Warszawa: IFiS PAN.
 • Galewicz Włodzimierz. 1987. N. Hartmann. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Goldman Alvin I. 1986. Epistemology and Cognition. Cambridge: Harvard University Press.
 • Husserl Edmund. 2000. Badania logiczne, tom II, tłumaczenie J. Sidorek. Warszawa: PWN.
 • Ingarden Roman. 1960. Spór o istnienie świata, wydanie II, tom I. Warszawa: PWN.
 • Lehrer Keith. 1986. „The Coherence Theory of Knowledge”. Philosophical Topics XIV/1: 16–32.
 • Macphail Euan M. 2002. Ewolucja świadomości, tłumaczenie R. Bartołd. Poznań: Rebis.
 • Maruszewski Tomasz. 1981. Psychologia poznania. Gdańsk: GWP.
 • Mordka Artur. 2002. Przedmiot i sposób istnienia. Zarys ontologii egzystencjalnej Romana Ingardena. Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 • Mordka Cezary. 2009. Świat, świadomość spostrzeżenie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Mączyńska-Frydryszek Agata, Małgorzata Jaskólska-Klaus, Tomasz Maruszewski. 1991. Psychofizjologia widzenia. Poznań: Wydawnictwo PWSSP.
 • Nietzsche Fryderyk. 2011. Nachlass. Pisma z lat 1884–1885, tłumaczenie G. Kowal. Warszawa: PWN.
 • Paśniczek Jacek. 2004. „Aspektualność przedmiotów intnecjonalnch”. W Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, Zbysław Muszyński, Jacek Paśniczek (red.), 11–31. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Pollock John L. 1986. Contemporary Theories of Knowledge. New York: Joseph Crus Books.
 • Russell Bernard. 1970. The problems of Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
 • Searle John R. 1999. Umysł na nowo odkryty, tłumaczenie T. Baszniak. Warszawa: PIW.
 • Stępień Antoni B. 1973. „Istnienie (czegoś) a pojęcie i sąd”. Studia Philosphiae Christianae 9/1: 230–238.
 • Stróżewski Władysław. 1994. Istnienie i sens. Kraków: Znak.
 • Tischner Józef. 1982. Myślenie według wartości. Kraków: Znak.
 • Trzebiński Jerzy. 1981. Twórczość a struktura pojęć. Warszawa: PWN.
 • Ziemińska Renata. 2002. Eksternalizm we współczesnej epistemologii. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0ba59543-7d2e-4efa-afe4-6fbcc3a70bb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.