Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 60 | 223-236

Article title

The Representative Function of Trade Unions

Authors

Title variants

PL
Funkcja przedstawicielska związków zawodowych

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Autor analizuje pozycję związków zawodowych jako najbardziej powszechnej formy przedstawicielstwa pracowniczego. Wśród wszystkich typów przedstawicielstwa pracowniczego, występujących we współczesnym świecie, związki zawodowe odgrywają szczególną rolę. Trzy podstawowe funkcje związków zawodowych to funkcja ochronna, kontrolna i przedstawicielska. Niemniej jednak rosnąca rola pozazwiązkowych form zbiorowej ochrony interesów pracowniczych wyraźnie rzutuje na status związków zawodowych. Obserwuje się słabnącą pozycję związków zawodowych. W Polsce można wyróżnić trzy formy przedstawicielstwa pracowniczego: związki zawodowe, zebranie ogółu pracowników (tj. cały zakład pracy) oraz profesjonalne przedstawicielstwa (w szczególności rady pracowników). Na poziomie ponadzakładowym występuje właściwie monopol związków zawodowych. Na poziomie zakładowym polskie regulacje są najbliższe modelowi dwutorowego przedstawicielstwa zakładającego równe uprawnienia przedstawicielstw związkowych i pozazwiązkowych, chociaż w wielu przypadkach występuje monopol związkowy. Współistnienie różnych form przedstawicielstwa pracowniczego nasuwa pytanie o kształt reprezentacji pracowniczej. Związki zawodowe utraciły pozycję monopolisty w zakresie reprezentowania interesów pracowniczych. Dalszy kierunek rozwoju sytuacji w tym obszarze jest trudny do przewidzenia. Pytania, które wymagają odpowiedzi, dotyczą w szczególności tego, czy model tej reprezentacji powinien być jedno- czy dwutorowy, a także czy uprawnienia przedstawicielstw pozazwiązkowych powinny być w dalszym ciągu rozszerzane, czy też powinna zostać utrzymana aktualna pozycja związków zawodowych.

Journal

Year

Volume

60

Pages

223-236

Physical description

Contributors

author
  • University of Gdańsk

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0bc5c5f6-7b8f-4679-87dc-cb1afc3a32d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.