PL EN


2014 | 2(32) | 64-77
Article title

Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim

Content
Title variants
EN
Advanced techniques for graphical analysis of epidemiological data on management dashboard
Languages of publication
PL EN
Abstracts
The aim of this article is to provide advanced techniques of graphical analysis of epidemiological data provided by different public and private institutions. The authors present the project of the management dashboard including the integration of data from multiple sources as one of the conditions necessary for obtaining knowledge makers and show the use of various forms of data presentation to ensure the fullest possible data visualization of shared data and sophisticated information.
Year
Issue
Pages
64-77
Physical description
References
 • Alexander M., Walkenbach J., 2011, Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion, Gliwice, s. 28.
 • Chromińska M., Ignatczyk W., 2004, Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 44.
 • Davenport T., Prusak L., 1998, Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harward Business School Press, Boston.
 • Dudycz H., 2012a, Badanie użyteczności wizualizacji w semantycznym wyszukiwaniu informacji bazując na aplikacji dla ontologii modelu Du Ponta, [w:] C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 131.
 • Dudycz H., 2012b, Badanie użyteczności wizualizacji w semantycznym wyszukiwaniu informacji oparte na ontologii wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania, „Problemy Zarządzania”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 10, nr 3 (38), s. 205.
 • Dudycz H., 1998, Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 49.
 • ECDC, http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/avian_influenza/Pages/index.aspx (29.06.2014).
 • Eckerson W.W., 2006, Performance Dashboards. Measuring, Monitoring and Managing Your Business, John Wiley & Sons, Hoboken, s. 6-9.
 • Few S., 2013, Information Dashboard Design. Displaying Data for at-a-glance Monitoring, Analytics Press, Burlingame, s. 26.
 • Few S., 2006, Information dashboard design. The Effective Visual Communication of Data, O’Reilly, Sebastopol, s. 33-34, 96.
 • Furmankiewicz M., Ziuziański P., 2013, Internet jako źródło danych epidemiologicznych, [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce.
 • Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P., 2014, Artificial Intelligence Systems for Knowledge Management in e-Health: The Study of Intelligent Software Agents, [w:] Latest Trends on Systems, vol. II, Proc. 18th International Conference on Systems (part of CSCC ‚14), Santorini, s. 551-556.
 • http://www.enterprise-dashboard.com/tag/flash-graphs/(29.06.2014).
 • http://www.google.org/flutrends/(29.06.2014).
 • http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/2014/G_14_06C.pdf (29.06.2014).
 • http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm (29.06.2014).
 • Kocimowski K., Kwiatek J., 1976, Wykresy i mapy statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 9-16, 78-79.
 • Łais S., 2011, Manipulacje w wykresach – iluzja w erze informacji, http://praktykatrenera.pl/manipulacje-w-wykresach-iluzja-w-erze-informacji/(13.04.2013).
 • Olszak C.M., 2008, Analiza i ocena wykorzystania systemów Business Intelligence w zarządzaniu organizacją, [w:] J. Kisielnicki (red.), Informatyka dla przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 15.
 • Orzechowski R., 2005, eBusiness Intelligence, e-mentor, nr 2 (9), s. 69.
 • Osipow I., 1957, Jak sporządzać wykresy statystyczne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa, s. 3-5.
 • Paradowski M.B., 2011, Wizualizacja danych – dużo więcej niż prezentacja, [w:] Wizualizacja wiedzy.
 • Od Biblia Pauperum do hipertekstu, Materiały konferencyjne, Lublin, s. 40-42.
 • SENTINEL, https://sentinel.pzh.gov.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=29 (29.06.2014).
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., 2002, Korporacyjny portal informacyjny jako składnik systemu analizy danych w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1535, s. 201.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., 2006, Analiza systemów informatycznych klasy EIP do wspomagania podejmowania decyzji w systemie kontrolingu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1723, s. 153-162.
 • Stopa Ł., 2008, Monitorowanie i prognozowanie zjawisk zdrowotnych jako element wspomagający zarządzanie jednostkami samorządów terytorialnych, [w:] J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ‚07, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 199-201.
 • Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe M., 2006, Knowledge management, [w:] Information Technology for Management: Transforming Organisation in the Digital Economy, John Wiley, New Jersey, s. 365-405.
 • Ustawa, 2008, http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20082341570&type=3 (29.06.2014).
 • WHO, http://apps.who.int/gho/data/node.main.620?lang=en (29.06.2014).
 • Ziuziański P., 2013, Kokpit menedżerski jako narzędzie BI wspierające zarządzanie wiedzą w e-zdrowiu (niepublikowane), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Ziuziański P., Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., 2014, E-health artificial intelligence system implementation: case study of knowledge management dashboard of epidemiological data in Poland, “International Journal of Biology and Biomedical Engineering”, vol. 8, s. 164-171.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0bce7caa-8bf9-4edc-890c-7c243573df3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.