PL EN


2015 | 18 | 1(37) | 41-58
Article title

„Kurier Warszawski” we wrześniu 1939 r.

Content
Title variants
EN
Kurier Warszawski in September 1939
Languages of publication
PL
Abstracts
Autor na podstawie oryginalnych numerów dziennika „Kurier Warszawski” znajdujących się w zbiorach Cyfrowej Biblioteki Narodowej „Polona” przedstawia historię gazety we wrześniu 1939 r. na tle wydarzeń historycznych i politycznych w kraju. Artykuły zamieszczane w dzienniku zostały podzielone według tematów, jakie występowały na łamach gazety. Na końcu artykułu autor dokonał oceny pisma i jego roli, jaką odegrało w historii Warszawy oraz w informowaniu mieszkańców stolicy o wydarzeniach z kraju i ze świata
EN
This is an account of the September 1939 issuesof the daily newspaper Kurier Warszawski,digital copies of which are now available at theNational Digital Library Polona.The contents of the paper are grouped inthematic sections and discussed in the context ofa historical and political timeline.The article ends with an assessment of the placeKurier Warszawski had in history of Warsaw andthe role it played in supplying the residentsof the capital with news from homeand abroad
Year
Volume
18
Issue
Pages
41-58
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Narodowa, Warszawa
References
 • Anculewicz Z., „Kurier Warszawski” jako naczelny organ prasowy miasta stołecznego Warszawy w latach 1821–1939. Zarys dziejów, [w]: Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej II, Warszawa 2004.
 • Bartoszewski W., 1859 dni Warszawy, Kraków 1974.
 • Dobroszycki L., Prasa polska w okresie kampanii wrześniowej (1–28 września 1939), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, t. 5, 1966, z. 1
 • Krawczyńska J., Zapiski dziennikarki warszawskiej 1939–1947, Warszawa 1971.
 • „Kurier Warszawski”, Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona”, kolekcja „Wrzesień 1939”, numery z okresu 1–28 września 1939 r.
 • Lewandowska S., Prasa okupowanej Warszawy 1939–1945, Warszawa 1992.
 • Majewski J.S., Warszawa nieodbudowana, lata trzydzieste, Warszawa 2005.
 • Olchowicz K., Ćwierć wieku z „Kurierem Warszawskim” (1914–1939), Kraków 1974.
 • Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.
 • Wspomnienia dziennikarzy o wrześniu 1939 roku, oprac. E. Rudziński, Warszawa 1965, seria „Materiały i Studia do historii prasy i czasopiśmiennictwa polskiego”, z. 3, Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN.
 • Zawadzki J.M., Senatorowie: losy wojenne i powojenne, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0bd718b7-3e0b-4094-bef2-df88c328919f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.